Kungälv i Almedalen 2016

Kungälvs kommun var på plats på politikerveckan i Almedalen för att sprida kunskap om några av våra framgångsrika projekt och inspirera andra kommuner och organisationer. Kommunen arrangerade tre seminarier som samtliga sändes live och nu går att se i efterhand.

Här kan du se våra seminarier i efterhand

Social hållbarhet och sociala investeringar – behöver vi förändra vårt arbetssätt för att nå ett socialt hållbart samhälle på riktigt?

Trots att Kungälv är en mycket välmående kommun så finns det fattigdom och socialt marginaliserade områden i kommunen. Bara i Kungälv kostar utanförskapet för en årskull, samhället över en miljard kronor.

På seminariet berättar om hur vi lämnar gamla metoder och provar nya arbetssätt för att öka jämlikheten när vi arbetar för bygga ett socialt hållbart samhälle. 

Se seminariet här
 

Social hållbarhet när staden blir tätare
– från vision till handling

Att försöka nå social hållbarhet är ett arbete som pågår på många håll men hur går man från fina visioner till konkret arbete? Tillsammans med byggherrar och experter på området går vi igenom innovativa lösingar och konkreta exempel på hur man kan skapa social hållbarhet i stadsmiljön.

Se seminariet här


Bygga varumärke eller öka demokratin?
Video som ett effektivt sätt för en kommun att kommunicera

Kungälv är av de kommuner som kommit längst när det gäller att använda video i kommunikationsarbetet och allting produceras inhouse. På seminariet visar vi hur vi med relativt små medel har använt film för att nå ut och engagera och förklara svåra kommunala processer på ett enklare sätt. Politiker från kommunen berättar hur de ser på nyttan och utmaningarna med video. 

Våra inbjudna gäster berättar om hur medievanorna i samhället har förändrats och möjligheterna med att använda film som kommunikationsverktyg samt ger konkreta tips på hur du själv kommer igång med film.

Se seminariet här

  Sidan uppdaterades: