Från vision till handling

Sändes onsdagen den 6 juli, kl. 10.30-11.30

Många pratar idag om social hållbarhet men jobbar man verkligen konkret med frågorna eller är det mest fina visioner?

På det här seminariet tar vi upp innovativa lösningar för social hållbarhet i stadsmiljön samt ger konkreta exempel från kommuner, städer, byggherrar och experter på området. Vi diskuterar också bland annat vilka framgångsfaktorer som är nödvändiga för att lyckas skapa social hållbarhet idag och i framtiden. Och vilken som är stadsutvecklingens roll för att klara situationen idag och planera för framtiden. 

Här kan du se seminariet i efterhand

 


Deltagare och gäster

Robert Jaaniste,
vd Ikano Bostad

Rudolf Antoni,
tf vd och utvecklingschef
Fastighetsägarna GFR

Emma Jonsteg,
vd Utopia Arkitekter

 

Henrik Haglund,
samhällsutvecklingschef
Kungälvs kommun

Maria Kjellberg (MP),
1:a vice ordförande
kommunstyrelsen Kungälvs kommun

 


Moderator

Cecilia Örtendahl
processledare, 
Kungälvs kommun

  Sidan uppdaterades: