Årsredovisning 2016

Den här årsredovisningen vänder sig framförallt till kommunfullmäktige. Genom ett strukturerat innehåll är avsikten att den också ska tillgodose informationsbehovet hos övriga förtroendevalda, externa intressenter, medborgare och anställda. Den kommer att spridas till banker, kreditinstitut, större leverantörer, företag i kommunen samt den kommunala förvaltningen.

Vid sidan av huvudsyftet ska den nu och i framtiden kunna fungera som ett kompletterande beslutsunderlag samt kunna användas för trendanalyser och som en årsbok. En kortversion med en sammanfattning av årsredovisningen publiceras i Kungälvs-Posten.

  Sidan uppdaterades: