Delade meningar om resultatet

I en intervju med kommunalrådet Miguel Odhner (S) och oppositionsrådet Anders Holmensköld (M) gavs kommentarer på 2016 års resultat med blickar både bakåt och framåt.

Som väntat skiljer sig bilden en del, samtidigt som man är överens om att mycket är bra i Kungälvs kommun.

Vad har ni för kommentarer till årets resultat?

– Det är väldigt roligt att kommunen flyttar sig framåt. Vår personal, alla tusentals anställda gör fantastiska insatser, säger Miguel Odhner (S). Skall man ta någonting kring ekonomin kan man även här säja att det är roligt att kommunen gör ett plusresultat i år igen. Sen kunde man önska att plusresultatet skulle vara lite högre.

– Jag är här främst för att kommentera det ekonomiska resultatet. Jag noterar igen att vi inte klarar balanskravet. Vi har missat det två år i rad nu. Och det är bara sju kommuner i landet som har det dåliga resultatet som vi nu har. Och det är lite allvarligt för framtiden, säger oppositionsrådet Anders Holmensköld (M).

Hur ser ni på måluppfyllelsen av kommunstyrelsens mål?

– Det är oerhört roligt att av de sexton mål som vi har så bedömer förvaltningen att vi klarar alla, säger Miguel. Tio mål klarar man, sex mål är man på väg eller kommer att genomföra på något sätt. Och det tycker jag är väl godkänt.

– Det finns oerhört mycket bra saker som händer i våra verksamheter, säger Anders. Problemet är att det inte sker i balans med ekonomin. Vi måste investera väldigt mycket de kommande åren. För balanskravet måste vi klara. Det är nu vi behöver överskott för att slippa låna pengar.

Nu byggs det som aldrig förr samtidigt som andelen äldre ökar. Hur kommer det att påverka ekonomin?

– Ja, den blir ju bättre så länge man planerar och hanterar investeringarna vilket ju är en utmaning. Och idag når vi inte riktigt målet. Vi vill betala 40 procent av alla investeringar med egna pengar. Vi klarar 38,5 procent, alltså nästan 40 procent, säger Miguel.

Anders å sin sida känner att man inte fullt ut tagit in den demografiska utmaningen i samhällsbygget.

– Vi har en situation där de äldre blir allt äldre. Vi bor kvar längre tid hemma. Vi borde bygga på nått sätt för de äldre så man bygger bort ensamhet och ökar sociala kontaktytor. Kunna samla hemtjänstinsatserna till färre adresser. Kostnaden för den förändrade demografin riskerar att bli fem skattekronor.

– Generellt tycker jag att det är fantastiskt att se byggkranar överallt i Kungälv. Men vi behöver mer mellanboenden, det är viktigt. Där delar jag Anders åsikt.

Hänger skolor och förskolor också med i tillväxten?

– Vi bygger ju nästan en avdelning i månaden, säger Miguel. Vi har satt upp ett mål att vi skall minska barngrupperna för att ha en hög kvalitet för barnfamiljerna. Det gäller att göra rätt från början. Vi går nu från nitton till arton barn. Det är enligt plan och vi kommer att fortsätta minska barngrupperna vilket innebär att vi måste bygga ännu fler förskoleavdelningar.

– Det mesta vi ser nu av inflyttning och byggnation är en lång process med flera år av planläggande och antagna detaljplaner. Av det följer ju att byggloven går upp, säger Anders. Det som är viktigt att känna till är att vi kommer att få en ketchup-effekt med många inflyttande under en relativt kort tid. Och skall vi klara det måste vi ha lite mer överskott för att inte det här skall bli dyrt och slå mot verksamheterna.

– Det är en utmaning att få till en modell där tillväxten bär sig själv, säger Miguel. Därför är det skönt att ha ett plusresultat, men jag är överens med Anders om att vi behöver högre resultat framöver. En sak som jag tycker har varit väldigt roligt med 2016 är att vi kan se ett ordentligt kliv i kollektivtrafikresandet. Det ökar i alla kategorier.

Anders menar då att 2016 års resultat anger villkoren.

– Nu när vi summerar ser vi att kostnaden för att driva kommunen steg med 7,2 procent. Och då blir villkoret för 2017 att hålla det på 1,2 procent på grund av det alltför svaga resultatet. Allt vi borde ha gjort 2016 kommer vi att få göra 2017 och vi kommer dessutom att få ta igen 2015 så att uppförsbacken börjar bli ganska tydlig.

– Jag kan hålla med om utmaningen i nettokostnaden när man växer. Vi blir fler och fler äldre lever längre och det är en jätteansträngning. Vi har vattenverket nu som i sig ligger på 300 miljoner i investering. Så det kostar lite grann att ligga på topp. Och jag tycker att det är bra med ett plus på 20 miljoner, men det borde ha varit 45, som var budgetens mål.

Kan ni enas om några positiva händelser?

– Jag kan väl säga att jag är nöjd med utfallet inom utbildningssektorn generellt, säger Anders. Skolan går väldigt bra. Man har fortsatt den positiva trenden man har haft några år. Det skall man vara glad för oavsett vad man har för partifärg.

– Det kan vi absolut enas kring och så tycker jag att det är väldigt roligt att vi har Göteborgsregionens lägsta arbetslöshet, säger Miguel. Det går bra för våra företag.

  Sidan uppdaterades: