Snabba fakta – vart går pengarna?

 

Resultatet för 2016 blev ett överskott på 20,4 miljoner kronor.

 

Detta kommer pengarna från

Av varje hundralapp ser fördelningen ut så här:
 • Skatteintäkter och generella statsbidrag, 76 kr
 • Avgifter för till exempel barnomsorg, vård, vatten och avlopp, 10 kr
 • Bidrag, till exempel statsbidrag och EU-bidrag, 8 kr
 • Försäljning av varor och tjänster, 4 kr
 • Övriga intäkter, 2 kr


Detta går pengarna till


Så här fördelas varje hundralapp:
 • Förskola, grundskola och fritidshem, 33 kr
 • Äldreomsorg, 17 kr
 • Gymnasie- och vuxenutbildning samt gemensam verksamhet, 11 kr 
 • Hälso- och sjukvård, försörjningsstöd samt centrala kostnader, 9 kr
 • Övergripande funktioner samt övrigt, 9 kr
 • Funktionshinderverksamhet, 7 kr
 • Individ- och familjeomsorg, 6 kr
 • Kultur och fritid, 4 kr
 • Samhällsbyggnad, 4 kr
  Sidan uppdaterades: