Vi möjliggör ett attraktivt boende

2016 skall nu summeras. För ett år sedan förutsågs i årsredovisningen att vi skulle fortsätta få en utmaning med ökade volymer inom stora delar av vår verksamhet och att vi skulle behöva jobba med att hitta en balans. Har vi då lyckats med det? Både och är min slutsats. Tack vare att vi ökat produktionen så har vissa delar balanserats.

Ser vi mer fokuserat på förvaltningens interna verksamhet, vår produktion av välfärdstjänster, så ser jag att även 2016 visar på en överlag bra budgetföljsamhet. Sektorerna har genomfört den verksamhet som specificerats i verksamhetsplanerna med den budget de fått tilldelat. Inom sektorerna har både plus och minus ansvarsfullt balanserat mellan olika enheter. Det finns dock några delar som har haft en kostnadsökning som inte kan förklaras med volym där vi kommer att behöva gå ner i detaljer och se över effektiviteten.

Jag har vid ett antal tillfällen hört och även själv använt mig av uttrycket "Ursäkta röran, vi bygger om". På kort sikt är den stora mängden byggnation en klar utmaning för oss som medborgare, där bland annat trafiksituationen kan utmana vårt lugn. Personligen är jag dock mest glad över att konstatera att många delar nu gått från plan till handling. Vi ser bland annat att det är ett rekord i antalet färdiga detaljplaner och att färdiga bygglov ökar.

För mig indikerar det att resan mot att möjliggöra ett attraktivt boende i Kungälv fortgår. Vi kan dock se att vi inte är ensamma om att bygga i vår region. I grunden är det bra för oss att bo och verka i en tillväxtregion. Det finns dock baksidor med detta. Byggkostnaderna har stigit under 2016 och prognostiseras stiga ännu mer under 2017 och 2018. Det är utmanande för en redan tuff investeringsbudget.

Jag avslutar även i år med att återigen konstatera att ingen av all den verksamhet som invånarna i Kungälv dagligen får glädje av hade varit möjlig om vi inte hade haft en kunnig och ansvarsfull personal. Det är så många som varje dag genomför ett mycket bra jobb. Jag är så otroligt stolt och tacksam för allt det goda arbete som utförs!

Nu siktar vi på 2017.

Magnus Gyllestad
Kommunchef

  Sidan uppdaterades: