Statistik och jämförelser


I detta block har vi samlat en redovisning av kvalitetsmått med jämförelser och verksamhetsöversikt. Blocket syftar till att ge perspektiv på årsredovisningen i övrigt. Detta block med samlad statistik och jämförelser är tänkt att fungera som en faktasamling och uppslagsbok.

Hur ligger Kungälv till i förhållande till andra kommuner?

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) sammanställer årligen ett antal kvalitetsmått under rubriken Kommunernas Kvalitet i Korthet (KKiK). 2016 deltog drygt 250 kommuner i KKiK.

Verksamhetsöversikt

I följande avsnitt presenteras en sammanställning av olika mått och tal inom kommunens verksamheter.

Revisionsberättelse