Hur ligger Kungälv till i förhållande till andra kommuner?

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) sammanställer årligen ett antal kvalitetsmått under rubriken Kommunernas Kvalitet i Korthet (KKiK). 2016 deltog drygt 250 kommuner i KKiK.

Syftet med undersökningen är att ta fram information som ger förtroendevalda en övergripande bild om kommunens kvalitet över tid och vid jämförelser med andra kommuner. Resultatet är tänkt att ge stöd till de förtroendevalda i dialogen med medborgarna om kommunens verksamhet och utveckla den interna verksamheten ur ett medborgarperspektiv. I denna sammanställning visas Kungälvs kommuns resultat 2016 i förhållande till de bästa och sämsta kommunerna, som deltar i undersökningen.

Här kan du läsa hela jämförelsen i pdf-format (2 MB)

  Sidan uppdaterades: