Verksamhetsöversikt

I följande avsnitt presenteras en sammanställning av olika mått och tal inom kommunens verksamheter.

Verksamhetsmåtten visar antal eller mängd, exempelvis hur många besökare kommunen har haft på anordnade kulturarrangemang. De kan också avse en procentsats, som hur stor andel av kommunens barn som har plats i barnomsorg till exempel. För att få överblick och följa utvecklingen över längre tid visas talen och måtten i flerårsperspektiv. Till varje tabell presenteras en kortare text.

Här kan du läsa hela verksamhetsöversikten i PDF-format (1,7 MB)

  Sidan uppdaterades: