Ett urval av händelser i kommunen 2016


Uppmuntrade av reaktionerna på förra årets upplägg av årsredovisningen, har vi även i år valt att lyfta fram unika händelser som stuckit ut under året. Att rättvist redovisa allt arbete som förvaltningen gör, skulle innebära att dessa i sammanhanget närmast avvikande händelser inte skulle få plats.

Och det vore synd att missa vår spännande vardag i det lilla perspektivet. För den som är intresserad av volymer går dessa att studera i det blå respektive det bruna blocket. Dessa block ger också en fantasieggande bild av vad en kommun sysslar med.

Första spadtaget för Kungälvs vattenverk

I juni 2016 togs det symboliska första spadtaget för Kungälvs vattenverk utmed Göta älv strax norr om Kungälv. Det är NCC Sverige AB som bygger kommunens nya vattenverk och bygget genomförs i en samarbetsform som kallas för partnering.

Kongahälla- En ny stadsdel växer fram

Huskropparna växte sig allt högre, markarbeten både avslutades och startades och lägenheter såldes i snabb takt. 2016 var året då det mesta hände samtidigt på Kongahälla. Ännu en lång tid framöver kommer byggandet pågå samtidigt som de första boende ska flytta in.

Stort fokus på ekonomin på Kongahälla

Våren 2016 briserade nyheten om att Kongahällaprojektet ligger 169 miljoner kronor back. Ett påstående som inte riktigt stämmer då siffrorna är en prognos beräknat på flera ändrade förutsättningar. I dag jobbar kommunen aktivt för att projektet ska minska sin kostym och vara i balans år 2023.

Lekplats formgiven av ungdomar

Kompisplatsen skapades efter ett samarbete mellan kommunens tjänstemän och ett gäng tjejer på Nordmarkens fritidsgård. Ungdomarna fick tycka till och ta fram förslag som en landskapsarkitekt sen bearbetade. Resultatet blev en färgsprakande plats för alla.

Positiv dialog om Paradisparken i Marstrand

Det började med den illa sedda rosenpergolan i Paradisparken i Marstrand som flyttades och gjorde succé i Rådmansparken i Kungälv. Och slutade med en ganska stor enighet om hur Paradisparken skall se ut framöver.

Första VA-ledningen mot kusten klar

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp utmed kusten nådde en viktig milstolpe under 2016. Den första överföringsledningen blev klar på sensommaren och togs i drift under hösten.

Byggstart för Kungälvs nya Resecentrum

Granne med Kongahälla byggs nu kommunens nya resecentrum. I december i år ska de första bussarna rulla ut från terminalen.

Slut på matfett i avloppet

Matfett som hamnat i avloppet är ett växande problem i hela landet. Under sommaren 2016 uppmättes en fetthalt fyra gånger gränsvärdet i avloppsvatten in i vårt reningsverk på Koön. Fett avlagras i våra avloppsledningar. Förr eller senare blir det stopp med dryga rengöringskostnader som följd.

Åtta antagna detaljplaner – ger 800 nya bostäder

Under 2016 har åtta detaljplaner vunnit laga kraft. Tillsammans ger det möjlighet att bygga cirka 800 bostäder. Det är rekord åtminstone i modern tid. Tre av kommunens planarkitekter, Linda Andreasson, Karin Svensson och Jessica Andersson samt planadministratör Eva Hell, kommenterar de glädjande siffrorna.

Julborden får färre anmärkningar

– Det har gått mycket bra. I år har vi inspekterat 7-8 julbord med sittning. Alltså inte catering. Det har varit färre anmärkningar än vid de ”vanliga” besöken hos samma krögare, säger Kristina Franzén, kommunens miljöchef. Det verkar som alla förstår allvaret. Inget får ju hända vid julbordet.

Kungälv tog emot 185 nyanlända

Sverige tar av humanitära skäl emot många asylsökande. Enligt lag måste Sveriges kommuner ordna bostäder åt nyanlända. Med nyanlända avses personer som kommit till Sverige som flyktingar men nu har fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd.

Skolans insatser för nyanlända barn – Välkomsten

Skolan har startat en verksamhet för nyanlända barn kallad ”Välkomsten”. Det innebär att vi har en väg in i skolan oavsett ålder.

Förskolan i Kungälv tar ett giftfritt steg till

Kungälv har utbildat all personal i förskolan om gifter i verksamheten. Att våra förskolor är giftfria har blivit en allt viktigare fråga de senaste åren i samband med kemikalielarm och varningar om ämnen som kan skada våra barn.

Årets Helgepris till Anna Backman

Helgepriset är Sveriges största lärarpris för utvecklingsarbete och delas ut varje år av Helge Ax:son Johnsons stiftelse. Priset på 125 000 kr går till lärare i förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning för att utveckla och utvärdera pedagogiskt utvecklingsarbete.

Entreprenörskap på Mimers Hus får eleverna att växa

Lärarna Else-Marie Bidestedt, Bella Gillenäng och Anita Doncic på Mimers Hus gymnasium arbetar med UF, Ung Företagsamhet, ett arbete som vunnit många priser och fått stor uppmärksamhet. Nu har de fått pengar från staten för att utveckla arbetet ännu mer.

Trettio barn tog första spadtaget på Sparråsskolan i Ytterby

I Sparrås Ytterby, byggs nu den första grundskolan på 20 år i Kungälvs kommun. Det blir en skola för 380 elever från förskoleklass till årskurs tre samt 2-4 avdelningar förskola.

Kollegialt lärande utvecklar lärandet hos både lärare och elever

I kommunens skolor pågår ett treårigt projekt tillsammans med Göteborgsregionen om att bygga upp strukturer för kollegialt lärande. Det påbörjades 2015 och nu har man alltså kommit halvvägs.

Terapihunden Fixa tränar och myser med de gamla

Kungälv har fått sin första terapihund. Hunden Fixa arbetar på Fridhemskullens korttidsboende. Hon myser med de boende och hjälper dem träna.

Populära aktiviteter för de äldre

På våra äldreboenden anordnas med jämna mellanrum extra minnesvärda arrangemang. Att dess upplevelser är uppskattade råder inget tvivel om.

Återinvigning av Mimers kulturhus

Mimers hus byggdes 2004 ur en stark vision om ett levande kulturhus och ett centrum för lärande och bildning. Nu har det fått ett ännu mer modernt inre, bättre anpassade lokaler och nya möbler, säger sektorchef Robert Hallman.

Kungälv en av de första att erbjuda feriejobb under alla skollov

Maria Pehrson är ny projektledare för sommarjobben i Kungälv. Och hon rivstartar med att lansera en nyhet som få andra kommuner kan matcha. Och fler nyheter planeras.

Thorildskolan byggs om

Thorildskolan, en av kommunens tre högstadieskolor, byggs nu om och till i grunden.

Extra mycket ljus i Kungälvs stadskärna 2016

I slutet av november blev det lite ljusare i Kungälv. Då invigdes symboliskt årets vinterbelysning och granen på Nytorget tändes. Martin Hollertz, gatu- och parkchef på Kungälvs kommun berättar att man satsade extra på att ljusa upp staden 2016.