Årets Helgepris till Anna Backman

Helgepriset är Sveriges största lärarpris för utvecklingsarbete och delas ut varje år av Helge Ax:son Johnsons stiftelse. Priset på 125 000 kr går till lärare i förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning för att utveckla och utvärdera pedagogiskt utvecklingsarbete.

– Det började med att jag läste Natur i förskolelyftet och blev så intresserad att jag fortsatte med masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap, säger Anna Backman, förskollärare och numera även en av Kungälvs kommuns forskare.

Anna BackmanAnna har arbetat som förskollärare i Kungälv sedan 2006 men forskar nu halvtid inom sin tjänst i "Forskarskola i kommunikation och relationer som grundläggande för barns lärande" på Göteborgs Universitet.

– Jag hann bara till magisternivån på masterprogrammet, sedan kom jag in på forskarskolan. Under studierna på forskarskolan var det tänkt att jag skulle jobba kvar på halvtid som förskollärare. Men samtidigt kom Skolverkets satsning på NT-utvecklare mot förskolan, som är på 20 procent. Det är NT-utvecklingen i Kungälvs förskolor som jag fått Helgepriset för. Resterande 30 procent undervisar jag nu på förskollärarutbildningen som adjungerad adjunkt.

Anna sökte pengar för kompetensutveckling av den grupp på cirka 30 förskollärare och barnskötare kallade "NT-piloter" som hon jobbar med i Kungälv.

– Prispengarna användes till att NT-piloterna kunde åka på en konferens i Lund där verksamma inom förskolan, forskare och utbildare höll presentationer. Även jag höll en presentation om min forskning om naturvetenskap i barnlitteratur och boksamtal. Det är boksamtalet Anna är mest intresserad av och forskningsintresset föddes när hon själv läste med barn i förskolan.

– Mitt antagande är att det kan vara svårt att urskilja naturvetenskap i barnböcker eftersom det är mycket fiktion, inte bara i skönlitteratur utan även i faktaböcker för de yngsta barnen. Jag sitter och analyserar nu och vill veta vilka möjligheter för lärande som finns, men även vilka hinder som finns.

– Att jag som verksamhetsutvecklare även är forskarstuderande är nog en anledning till att vi fick priset, att vårt utvecklingsprojekt också baseras på en vetenskaplig grund. Om projektet bara var baserat på beprövad erfarenhet (kunskap som är genererad och dokumenterad vid upprepade tillfällen över tid) så uppfylls inte skollagens krav på både beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund i utvecklingsarbete och verksamhet.

Ett av målen med utvecklingsarbetet är att NT-piloterna ska få ämneskunskap och didaktisk kunskap (förståelse för vad som påverkar undervisning och lärande), för spridning av kunskaperna i kommunens alla förskolor.

Motivering

Helgepriset (klass A förskolan) gick 2016 till förskollärare Anna Backman för att samtliga barn i hennes kommun ska få ta del av ett begynnande naturvetenskapligt lärande i förskolan genom att kompetensutveckla och handleda de så kallade NT-piloterna (naturvetenskap och teknik) i sin kommun. Detta ska leda till att inspirera all personal i kommunens förskolor för att utveckla naturvetenskap och teknik. Hon har en mycket genomtänkt plan för projektet med tydliga mål och delmål och projektet har goda förutsättningar att spridas till fler kommuner.

  Sidan uppdaterades: