Återinvigning av Mimers kulturhus

Mimers hus byggdes 2004 ur en stark vision om ett levande kulturhus och ett centrum för lärande och bildning. Nu har det fått ett ännu mer modernt inre, bättre anpassade lokaler och nya möbler, säger sektorchef Robert Hallman.

Mimers hus har nu funnits i 12 år och många av möblerna har hunnit bli slitna eller gå sönder. Vissa inventarier fanns dessutom kvar sedan Kongahällatiden.

Kaféet i Mimers hus– Det kom in många tankar och önskemål från medborgare om hur kulturhuset kunde utvecklas, säger Robert. Ett starkt önskemål som kom från många olika grupper var ett mysigare café.

Från ungdomsfullmäktige och flera av de politiska partiernas ungdomsförbund drevs även frågan om en tydligare mötesplats för barn och unga centralt i Kungälv.

– Syftet med ombyggnationen är att kunna ta emot fler målgrupper, erbjuda mer verksamhet och skapa en kreativ miljö som stimulerar till läsning, skapande och lärande för olika åldrar och behov, säger Robert.

Caféet har fått en bättre placering och en helt annan inramning och är nu en mycket mera en integrerad del i kulturhuset.

Beslutet att bygga om och satsa på att utveckla Mimers kulturhus är sprunget ur det politiska målet att göra rätt från början och satsa på barn och unga.

Kommunen tillsammans med fastighetsägaren genomförde en förstudie i hur lokalerna kunde anpassas för att nå målsättningen. Man tittade bland annat på andra kulturhus i Sverige och Danmark. Målet var att hitta bästa användningen av husets ytor, för att kunna ta emot fler besökare och målgrupper.

– Det fanns ett särskilt fokus på att anpassa entréplanet för verksamhet riktat till barn och unga, säger Robert.

Själva ombyggnationen genomfördes under hösten 2015. Ombyggnaden bekostades av fastighetsägaren.

Därefter genomfördes ett flertal workshops med olika målgrupper. Medborgarförslag från många håll strömmade in. Och allt samlades i en verksamhetsbeskrivning för hur huset skulle användas och möbleras.

– De yngre barnen uttryckte att de ville ha miljöer som inbjuder till lärande och utforskande genom lek och skapande. Resultatet har bland annat blivit en skaparverkstad, lekytor, ny sagogrotta, en sittskulptur för bilderböcker och en rutschkana. 

– Ungdomarna beskrev att de ville ha en plats att hänga, mötas och få utlopp för kreativitet.

KultLab – en kulturell fritidsgård

Resultatet har blivit mjuka och bekväma möbler samt en öppen verksamhet med skapande förtecken. Denna del kallar vi KultLab. KultLabbet kommer att fungera som en kulturell fritidsgård med öppen skapande verksamhet.

– Vuxna och studerandebeskrev bland annat behovet av lugnare ytor och vrår för mer koncentrerad aktivitet och läsning. Vi har nu samlat tidskrifterna som är en mycket populär besöksanledning, inte minst hos målgruppen äldre. Dessa inryms numera i en exklusiv läspaviljong med mjuka och sköna fåtöljer.

De övre planen i biblioteket har i allmänhet anpassats till stillsammare aktiviteter som kräver koncentration och studiero.

Mimers konsthall återinvigdes med Carolina Falkholts mycket uppmärksammade utställning ”ORD, LJUD och KÖN”.

  Sidan uppdaterades: