Första VA-ledningen mot kusten klar

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp utmed kusten nådde en viktig milstolpe under 2016. Den första överföringsledningen blev klar på sensommaren och togs i drift under hösten.

Ledningen ska serva boende i Brunnefjäll, Åkerhög och vidare ut till Lilla Fjellsholmen med kommunalt vatten och avlopp. Större delen av sträckan lades med så kallad styrd borrning* som gör det möjligt att lägga ner ledningar utan att skada markytan mer än just där borren går ner i marken. Metoden minskar även risken att skada markdräneringar och gör det möjligt att passera känsliga naturområden, som bäckar och stengärdesgårdar utan att påverka dessa. 

Stort intresse för utbyggnaden

Runt femtio personer valde att följa arbetet med ledningen mellan Råckeröd och Åkerhög via kommunens prenumerationstjänst som lanserades under våren 2016. Vid årsskiftet hade runt 400 personer anmält sig till nyhetstjänsten för att följa ett eller flera av de pågående VA-utbyggnadsprojekten.

Läs mer och anmäl ditt intresse för något av utbyggnadsprojekten här.

Här kan du en broschyr om VA-utbyggnaden i Kungälvs kommun (pdf).


Schaktfri borrning

Se ett inslag om hur schaktfri metod går till och varför vi väljer det på vissa ställen.

 

  Sidan uppdaterades: