Kungälv tog emot 185 nyanlända

Sverige tar av humanitära skäl emot många asylsökande. Enligt lag måste Sveriges kommuner ordna bostäder åt nyanlända. Med nyanlända avses personer som kommit till Sverige som flyktingar men nu har fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd.

– Vi har klarat våra anvisningar för 2016, förutom de 42 som tackade nej, säger utvecklingsledare Miriam Márkus Johansson.Vi vet ännu inte om dessa ersätts av några som fått uppehållstillstånd.

Kungälvs kommun har tagit emot 144 nyanlända enligt bosättningslagstiftningen, 35 nyanlända enligt lagstiftningen om eget boende (ebo:s) och 6 ensamkommande.

– Dessa bor främst på kollektiva boenden som vandrarhem och andra inhyrningar, sammantaget cirka 70 bäddar, säger Miriam.

Ett modulbygge i Torsby blev klart för inflyttning. Där finns 35 lägenheter. Under året hann endast ett par familjer flytta in. Detaljplanen i Ängegärde som medger 30 lägenheter vann laga kraft några dagar före årsskiftet.

– Vi går nu från kollektivt boende mot mer långsiktiga lösningar, säger Miriam. Det var en ”tak över huvudet-fas” under 2016. Även om det inte var så illa som att vi fick ta gympasalar i bruk.

Staten anvisar hur många personer varje kommun ska ta emot, beräknat utifrån folkmängd, tidigare mottagande och arbetsmarknad. För Kungälvs kommun innebär det att vi ska ta emot 472 personer under 2016-2017. Kommunen har startat och utvecklat sju HVB boenden. Under året har det bott 80-90 ungdomar på de boendena.

– Vi har sedan 1 september ett eget verksamhetsområde som arbetar med nyanlända, säger verksamhetschefen Anna-Lena Hansdotter. Arbetet går ut på ”en god introduktion för att främja integration”.


God introduktion

När boendefrågan löst sig börjar nästa steg i introduktionen.

– Nu skall människor slussas vidare till skola, samhällsintroduktion, råd och stöd, Kungälvsamhället och ideella samarbetsparter, säger Anna-Lena.

Här har kommunen flera åtgärder i gång.

– Flyktingguideverksamheten inleddes med att matcha nyanlända med etablerade Kungälvsbor för att lära känna varandra. Läxhjälpen är ett stort stöd för de ensamkommande barnen. Det sker i samarbete med Equmeniakyrkan och Fredsrörelsen i Kungälv. Mimers Hus har öppen verksamhet en dag i veckan dit nyanlända kan komma för att delta i olika aktiviteter, säger Anna-Lena.

  Sidan uppdaterades: