Positiv dialog om Paradisparken i Marstrand

Det började med den illa sedda rosenpergolan i Paradisparken i Marstrand som flyttades och gjorde succé i Rådmansparken i Kungälv. Och slutade med en ganska stor enighet om hur Paradisparken skall se ut framöver.

– Jag tyckte att dialogen gick bra, säger Miriam Márkus Johansson, programansvarig för Marstrand. Tror att de flesta synpunkterna kom fram. Det är alltid berikande med medborgardialoger.

Det kom cirka 20 personer för att delta i medborgardialogen om Paradisparken. Från kommunen kom ett antal tjänstemän samt politikern Morgan Persson (UP). Att presentera fanns en nyligen avslutad omröstning och några affischer för att illustrera de två förslagen.

– Resultatet av omröstningen visade att alternativ 2 vann med stor övervikt, säger Marie Flodin, som höll i omröstningen. Inte mindre än 73 procent av rösterna (77 röster) lades på det vinnande alternativet. Alternativ 1 fick 16 procent, (17 röster). Totalt har 107 personer röstat. 

– Vilket är större utslag än vad jag förväntat, säger Miriam. 

Under mötet kom många synpunkter fram – de flesta hade redan utryckts på röstsedlarna. Bland annat fanns önskemål om att träden skulle göras lika stora. Nu är södra raden betydligt större än den norra. Dessutom klibbar de, menade flera boende vid de största träden.

– Vi kommer att anlita en arborist, säger Lissi Andersson, parkansvarig, men träden är minst 100-150 år gamla, med ett fantastiskt rotsystem. De går inte att kapa hur som helst, men har man väl börjat får man fortsätta ansa var tredje år.

Morgan menade att pengarna inte räcker till vad som helst. Att ta fram nya träd som är lika stora, trodde han inte på. Även de sönderkörda skifferplattorna var uppe med förslaget att dessa borde bytas.

– Det finns det inte pengar till. Vi lyssnar och tar åt oss, men vi kan inte göra alla nöjda, säger Morgan.

Mötet avslutades med att kommunen fick applåder för att pergolan* försvann.


Efter dialogen

De positiva tongångarna har fortsatt efter medborgardialogen.

– Efter de första åtgärderna, beskärningen av de stora popplarna och borttagning av den närmast Grand, har ett par grannar hört av sig med positiva hejarop, säger Miriam. De ser också fram emot att fler åtgärder kommer i gång.

*Pergola - pelargång överväxt med slingerväxter

  Sidan uppdaterades: