Skolans insatser för nyanlända barn – Välkomsten

Skolan har startat en verksamhet för nyanlända barn kallad ”Välkomsten”. Det innebär att vi har en väg in i skolan oavsett ålder.

Välkomsten– Under hösten 2015 och 2016 tog vi mest emot asylsökande, ensamkommande barn och ungdomar, men Välkomsten är även till för kommunplacerade, arbetskraftinvandring, anhöriginvandring, ja alla nyanlända elever som inte kan svenska och som flyttar till Kungälv, säger Annika Holm Eriksson och Catharina Bengtsson, enhetschefer på skolan. 

På Välkomsten görs först en kartläggning av barnets tidigare skolkunskaper samt svenska språkkunskaper. Kan de lite svenska går de efter kartläggning direkt ut i klass på sin nya skola.

– Kan de inte språket alls får de under cirka åtta veckor en kickstart i svenska, för att sedan gå in i skolan, säger Catharina.

– Kartläggningen är mycket viktig eftersom en del barn inte gått i skola alls medan andra har en gedigen skolgång bakom sig. Det gäller att eleverna placeras rätt, säger Annika.

Från höstterminen 2016 gäller kartläggningen även gymnasieelever. 

Välkomsten började byggas upp hösten 2015. 

– Nu har vi hunnit skaffa erfarenhet och har en bra kompetens och en fin verksamhet. Barnen är nöjda, säger Annika. Efter svenskastudierna går alla årskurs 1-6 direkt ut i vanlig klass. Högstadieeleverna i årskurs 7-9 placeras vanligtvis i en förberedelseklass.

Samma gäller för gymnasieeleverna, fast där kallas det språkintroduktion. Sedan hösten 2015 har 200-300 nyanlända elever kommit till Kungälv. Drygt 100 av dem har gått igenom Välkomsten.

– Tidigare gick de direkt in i skolan. Det blev inte möjligt att fortsätta så när det kom så många, säger Catharina. 

Välkomsten har underlättat för skolorna i Kungälv i och med att man står för mottagandet och kartläggningen vilket ger förutsättningar för en bra skolplacering. 

Idag erbjuder vi studiehandledning och modersmålsundervisning i ca 23 språk. För att kommunen ska erbjuda modersmålsundervisning krävs både att det finns minst 5 elever i en språkgrupp och att vi har en lämplig lärare. Studiehandledning på modersmålet finns för att eleverna ska ges förutsättningar att alltmer självständigt kunna klara studierna i de olika skolämnena.

  Sidan uppdaterades: