Slut på matfett i avloppet

Matfett som hamnat i avloppet är ett växande problem i hela landet. Under sommaren 2016 uppmättes en fetthalt fyra gånger gränsvärdet i avloppsvatten in i vårt reningsverk på Koön. Fett avlagras i våra avloppsledningar. Förr eller senare blir det stopp med dryga rengöringskostnader som följd.

Veckorna före jul inleddes en omfattande informationskampanj för att sätta fingret på problemet och visa hur alla enkelt utan kladd och lukt kan slippa stopp i sin egen köksvask. Samtidigt som man hjälper kommunen att hålla våra gemensamma ledningar rena från matfett.

– Vi erbjöd kommuninvånare att hämta en så kallad miljötratt gratis antingen i stadshuset eller på alla våra återvinningscentraler och intresset har varit enormt, säger Jennie Fälth VA-ingenjör som ansvarar för arbetet med att minska fettet i kommunens avlopp. Kampanjen uppmärksammades av pressen både lokalt, regionalt och nationellt.

Satsningen på miljötrattarna kommer att fortsätta under 2017. Läs mer om det på våra sidor om matfett. Parallellt med det här pågår sen tidigare arbetet med att ställa högre krav på de verksamheter och näringsidkare som ska ha en fettavskiljare kopplat till sitt avlopp.

Här kan du läsa en broschyr som delades ut till alla kommunala verksamheter och näringsidkare som ska ha fettavskiljare (pdf).

Så kommer det återvunna fettet till nytta.

Fettet är en viktig resurs! När fettet slängs i restavfallet så förbränns det och blir till fjärrvärme. Återvunnet fett kan också användas som råvara till nya produkter så som tvål, tvättmedel och gummi. Det kan även användas till framställning av biogas och biodiesel.

  Sidan uppdaterades: