Stort fokus på ekonomin på Kongahälla

Våren 2016 briserade nyheten om att Kongahällaprojektet ligger 169 miljoner kronor back. Ett påstående som inte riktigt stämmer då siffrorna är en prognos beräknat på flera ändrade förutsättningar. I dag jobbar kommunen aktivt för att projektet ska minska sin kostym och vara i balans år 2023.

Kommunchef Magnus Gyllestad förklarade i våras läget så här:

– Projektet ligger inte minus 169 miljoner kronor i idag. För att förstå detta behöver vi reda i begreppet utfall och prognos. Utfall är hur mycket det har kostat fram till idag, prognos är hur mycket vi tror det kommer att ha kostat år 2022, när projektet beräknas vara klart. Det som har ändrats är prognosen och anledningen är att nuvarande projektledning har gjort nya kalkyler på det vi ska bygga kommande år, baserat på dagens kostnader och förutsättningar. Lägger man ihop summan av alla dessa kalkyler så blir det ca 169 mkr mer än vad vi har i budget idag.

Förklaringen till de nya prognossiffrorna är framförallt att projektet omfattar mer i dag än tidigare och att kostnaderna för framförallt parkeringslösningar ökat.

Men borde man inte haft bättre kontroll på kostnader och prognoser och upptäckt detta tidigare?
– Jo det borde vi. Och förvaltningen borde ha sett denna prognosändring för ett par år sedan. Med facit i hand kan vi konstatera att vår styrning och uppföljning inte har fungerat ordentligt och vi jobbar nu hårt för att förbättra våra rutiner kring kommunens stora projekt, säger Magnus Gyllestad

För att få ner kostnaderna i projektet beslutade kommunstyrelsen om ett 7-stegsprogram för Kongahälla. Bland annat fick förvaltningen i uppdrag se över ambitionsnivån avseende utformning av allmänna ytor, som gator-, torg och parkytor. Även parkeringslösningar ska ses över och vissa stora investeringar som den i Kungälvsmotet ska redovisas som ett eget projekt och inte ingå i Kongahälla. 

  Sidan uppdaterades: