Ställ en fråga, lämna en synpunkt eller gör en felanmälan

Välkommen att kontakta oss. Var gärna så detaljerad som möjligt när du beskriver ditt ärende. Ange till exempel vilken skola, boende, anläggning eller liknande det gäller, så kan vi hjälpa dig snabbare.

Lämna dina personuppgifter och på vilket sätt du vill att vi ska svara dig. Du kan även lämna meddelande eller synpunkt anonymt.

När du skickar en fråga, synpunkt eller en felanmälan via det här formuläret registreras den som en allmän handling. Din fråga blir en allmän handling eftersom Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare och massmedia rätt till insyn i kommunens arbete.

De personuppgifter som du lämnar i formuläret behandlas endast för att administrera din fråga, synpunkt eller felanmälan. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen.


Fyll i formuläret här nedan så noggrant som möjligt

Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Alla inkomna uppgifter, även dina kontaktuppgifter, registreras i vårt datasystem och behandlas enligt personuppgiftslagen och blir en allmän handling. Detta innebär att uppgifterna är offentliga och alla har rätt att ta del av dem. Du kan välja att inte lämna kontaktuppgifter, men då kan vi inte återkoppla till dig. Enligt §§ 26 och 28 i Personuppgiftslagen har du rätt att få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas.
Du måste fylla i fältet
 
  Sidan uppdaterades: