Sammanträdestider 2017

Arvodesnämnden

25 januari
8 mars
12 april
10 maj
7 juni
16 augusti
13 september
17 oktober
15 november

Bildningsutskottet

18 januari
1 mars
5 april
3 maj
31 maj
28 juni
23 augusti
20 september
18 oktober
20 november

Miljö- och byggnadsnämnden

19 januari
23 februari
23 mars
27 april
23 maj
20 juni
17 augusti
14 september
12 oktober
16 november
14 december

Kommunfullmäktige

2 februari
9 mars
20 april
18 maj
15 juni
7 september
5 oktober
9 november
7 december

Kommunstyrelsen

11 januari
8 februari
22 mars
26 april
24 maj
21 juni
16 augusti
13 september
11 oktober
15 november
13 december

Kommunstyrelsens informationsmöte

10 maj
7 juni
27 september
22 november

Personal- och näringslivsutskottet

4 januari
28 februari
29 mars
4 april
2 maj
30 maj
27 juni
22 augusti
19 september
17 oktober
21 november

Samhällsbyggnadsutskottet

26 januari
2 mars
6 april
4 maj
1 juni
29 juni
24 augusti
21 september
19 oktober
23 november

Sociala myndighetsnämnden

19 januari
2 februari
23 februari
2 mars
16 mars
30 mars
12 april
27 april
11 maj
23 maj
8 juni
22 juni
6 juli
3 augusti
17 augusti
31 augusti
14 september
28 september
12 oktober
26 oktober
9 november
23 november
7 december

Sociala utskottet

25 januari
1 mars
5 april
3 maj
28 juni
23 augusti
20 september
18 oktober
20 november

Överförmyndarnämnden

18 januari
8 februari
8 mars
12 april
17 maj
14 juni
16 augusti
13 september
11 oktober
8 november
13 december

  Sidan uppdaterades: