Nu är det dags att spana efter öring

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

I månadsskiftet oktober-november går öringen upp och leker i våra bäckar och då går det att få syn på dem. Som en del i Kongahällaprojektet har man nu gjort i ordning Komarksbäcken för att skapa en ny och bättre lekplats för öringen. 

Vid bygget i Kongahälla har en del av bäcken lagts i en kulvert och som kompensation för detta läggs grus och sten ut längre ner i bäcken.
– Det är det roligaste på hela året när man får vara ute i fält och göra iordning innan öringen ska upp och leka här i höst, säger Niclas Åberg, västerhavskonsulent på Sportfiskarna och ansvarig för grusningen.

När öringen leker simmar den upp i bäckarna och gräver djupa hål i gruset. Där lägger honorna sina ägg, hanarna befruktar dem och sedan begraver honorna äggen igen. Till våren kommer ynglen fram och simmar ut i havet. När de är stora nog kommer de tillbaka och kretsloppet är slutet.

Öringen är viktig för hela havet – och för ditt sommarbad

Öringen, som är en stor rovfisk, är viktig för hela havets ekosystem och faktiskt till och med för att du ska få fint badvatten.
– Det kan låta konstigt, säger Niclas Åberg, men i havet har vi alldeles för mycket småfiskar och för lite stora fiskar. De små fiskarna äter upp för mycket av de små märlkräftorna är nere på botten. Märlkräftorna äter i sin tur upp det som är geggigt och kleggiskt i våra badvikar.

Kungälv har länge satsat på öringen

I Kungälv finns det 15 bäckar där man känner till att öringen leker. Ormobäcken, Komarksbäcken, Trankärrsbäcken, Kyrkebybäcken och Solbergsån är några av dem. Sedan mitten 90-talet har kommunen aktivt satsat på att gynna öringen genom att inventera hur många öringar det finns och göra olika åtgärder för de ska bli fler. Det handlar till exempel om att lägga ut grus, så som gjorts i Komarksbäcken, men också att ta bort hinder så att öringen kan simma upp i bäckarna.

Här kan du läsa mer om kommunens fiskevårdsåtgärder.

Arbetet har också gett resultat och det finns nu betydligt fler öringar i våra vattendrag och hav. 
– Kungälv är en av länets främsta öringkommuner, vilket gynnar både den biologiska mångfalden, vattenmiljön och turismen och näringslivet i kommunen, säger TorBjörn Nilsson, miljöstrateg på Kungälvs kommun.

Att turismen ökar när vi får fler öringar är inte så konstigt. Öringen är en av våra populäraste fiskar att sportfiska och många åker till Kungälv för att fiska öring. Det i förlängningen skapar arbetstillfällen för till exempel fiskeguider och i hotell- och restaurangbranschen.

Så går du på öringsafari

Hur gör man då för att se öringen när den leker? Såklart måste man vara försiktig men ett bra tips är att ha ett par polariserande glasögon på sig.
– De underlättar jättemycket när man ska titta. De tar bort mycket av reflexerna i vattnet och gör så att man kan stå på avstånd och se öringen, säger Niclas Åberg. Det är ett fantastiskt skådespel så jag rekommenderar det verkligen.

 

  Sidan skapades: