Håkan Karlsson blir ny fritidschef ‒ näringslivsfrågorna organiseras om

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

I tre år har Håkan Karlsson varit näringslivschef i kommunen. Nu tar han över som fritidschef efter Kjell Persson.

Någon ny näringslivschef kommer inte att tillsättas. Men det innebär inte på något sätt att näringlivsfrågorna skulle minska i betydelse.
‒ Nu har vi samlat alla våra utvecklingsprojekt kommundelsvis i olika program, med var sin programansvarig, som har hela ansvaret för sitt område även när det gäller näringslivsfrågorna. De blir de nya kontaktpersonerna, säger Håkan.
Kommunen har en fungerande näringslivsplan med fem fokusområden. Samhällsbyggnadssektorn ansvar redan för servicen till näringslivet. Skolan har också sina egna näringslivskontakter.
Programansvariga och nya kontaktpersoner för näringslivet är Cecilia Örtendahl och Miriam Márcus Johansson.

Friskvård en av Kungälvs styrkor

När chansen att bli fritidschef dök upp kände Håkan att det var rätt tid att gå vidare.
‒ Fritidsverksamheten innebär jättespännande frågor med kopplingar till föreningslivet som jag jobbat nära även som näringslivschef, säger Håkan. Möjlighet till friskvård i form av motion och idrott ser jag som en styrka i Kungälv och en viktig del för att skapa attraktivt boende, företagsetableringar och tillväxt. Vi skall utveckla fritids- och kulturverksamheten för att öka attraktiviteten för inte minst olika etableringar.

Vill engagera barn och ungdomar

Håkan ser som sin främsta utmaning som ny fritidschef är att få så många barn och ungdomar som möjligt att engagera sig.
‒ Barn och ungdomar behöver röra sig 60 minuter varje dag. Vi som kommunen behöver skapa möjligheter för dem, att på olika sätt göra det.
Håkan kommer successivt ta över ansvaret för fritidsverksamheten. Nuvarande fritidschef Kjell Persson blir samtidigt avlastad eftersom han under lång tid både arbetat som verksamhetschef och ansvarat för större projekt, såsom multiarenan.
Kjell kan nu lägga hela sin tid fram till sin pension på större projekt och utvecklingsfrågor. Organisationen tar samtidigt till vara Kjells hela kunskap i viktiga fritidsfrågor.
‒ Detta är en mycket bra lösning eftersom dessa frågor kräver mycket tid och stor erfarenhet, säger Håkan.

 

  Sidan skapades: