Stort  intresse för frågor om stadskärnan

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Billiga bostäder för ungdomar, fler butiker och en strandpromenad längs älven var några av de önskemål som lyftes när kommunen hade öppet hus om stadskärnan.
– Jag har nyligen flyttat till centrum och är jätteintresserad av att få veta mer om allt som är på gång, säger Margaretha Ljungberg, en av besökarna.

Margaretha berättar att strandpromenaden vid älven står högt på listan över saker i Kungälv som kan utvecklas. Även grönområden och nya resecentrum nämner hon som intressanta och viktiga frågor. Och hon är inte ensam om vara engagerad. Många Kungälvsbor besökte Stadshuset, lämnade synpunkter och tog del av de utställda planerna för stadskärnan. Stundtals under kvällen var det stor trängsel runt den trämodell som visar Liljedalsområdet.
– Frågeställningarna handlade främst om mängden bostäder, hur parkeringsfrågan är tänkt att lösas och om det inte är för mycket med parkering i fyra våningar på ett ställe, säger Cecilia Örtendahl, processledare i stadsutveckling på Kungälvs kommun
– Flera sa också att de tror att det kommer bli fint med upprustning och nya bostäder i Kungälv. 
Hon får medhåll av Maria Örenfors som är planhandläggare.
– Väldigt värdefullt att träffa så många Kungälvsbor, säger hon. I mitt fortsatta arbete tar jag bland annat med mig intressanta diskussioner om vad som är Kungälvs själ.

Både förväntningar och oro

Kommunen tror att 500 nya bostäder i hus med handel och verksamheter i bottenvåningarna kan skapas inom Liljedalområdet de kommande åren. Det som nu är en tom parkeringsyta kan bebyggas och fler gångstråk skapas. Allt med visionen om en tätare stadskärna där småskalighet och historia ska kunna möta det mer moderna och där fler människor än idag ska strosa, handla och umgås.
Men samtidigt som många ser fram emot den utvecklingen finns också en oro för att det ska byggas så mycket på en gång. Kommer det inte bli kaos, frågar en besökare? Och hur kommer utsikten och trivseln att bli för oss som redan bor i området, påpekar en annan.

Mer miljövänliga alternativ

Hur parkeringar och trafiken genom centrum ska lösas är också en het fråga. Som det också jobbas intensivt med från kommunens håll där fokus bland annat ligger på att förbättra förutsättningarna för alternativ till bilen, bra cykelvägar till exempel.
– Många ville veta om det kommer gå buss genom centrum även i fortsättningen samt hur de parkeringar som bebyggs ska ersättas, säger Björn Carlsson, samhällsutvecklare på kommunen.
– Svaren är att det kommer att det kommer att gå någon form av huvudbusslinje genom centrum även i framtiden, men de är oklart om det kommer att vara Grön Express i samma form som i i dag, fortsätter han.
En av kvällens yngsta besökare var åttaåriga Edvin Ejdebäck som tillsammans med sin mamma kikade på kartor och skisser och testade det interaktiva kartbordet. Han passade också på att berätta om vad han helst vill se i stadskärnan:
– Att man ska bygga om simbadet Oasen. En vattenrutschkana skulle jag vilja ha!

Läs gärna mer om utvecklingen av Kungälvs stadskärna här 
Klicka här om du vill lämna synpunkter på aktuella detaljplaner

Öppet hus i stadshuset hölls måndag 29:e februari

  Sidan skapades: