Marstrandsvägen är öppen igen

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Marstrandsvägen är öppen för trafik efter avstängningen i samband med en brand under tisdagen. Läs kommunens informationslogg från händelsen här. 

Räddningstjänsten beslutade att stänga av vägen då det fanns gasflaskor i den byggnad som brann. Då avstängningen riskerade att bli långvarig och öarna väster om Tjuvkil därmed blev isolerade kallades kommunens krisorgansiation samman för att lösa alla kommunala verksamheter som påverkades. Här kan du läsa vår informationslogg från händelsen med det senaste överst. Kommunen informerade allmänheten via hemsidan, facebook och vår riktade SMS-tjänst där vi når alla mobiltelefoner som är registrerade inom ett visst område.

18:18
Räddningstjänsten meddelar nu att vägen är öppen för trafik igen. 

17:21
Enligt Räddningstjänsten har man nu försökt skjuta sönder gasflaskorna. De måste nu kontrollera om de lyckats göra sönder flaskorna så att explosionsrisken är över. 

17:14
Sedan 14-tiden i eftermiddags är Marstrandsvägen (länsväg 168) avstängd i båda riktningarna strax innan bron till Nordön på grund av en brand där gasflaskor riskerar att explodera. Det betyder alltså att ingen biltrafik kommer till eller från Nordön och samtliga öar västerut. Räddningstjänsten bedömer att vägen kommer att vara avstängd till minst klockan 21 i kväll. I värsta fall kan vägen vara avstängd i 24 timmar, alltså till cirka kl 14 imorgon. 

Kommunen har samlat sin krisledningsstab och jobbar med att möta de behov som uppstått. Det viktigaste är att se till att barn och ungdomar kan sammanföras med sina anhöriga. Det gäller både föräldrar som inte kan hämta sina barn som går i skola och förskola i Marstrand men också barn och ungdomar som går i skola på fastlandet och inte kan ta sig hem till Marstrand.

Vi kommer också se till att det finns personal på förskolan och skolan för att ta hand om de barnen som inte blir hämtade. Kommunen ser också till att det finns personal tillgänglig inom vård och äldreomsorgen.

Marstrandsfärjan kommer att gå enligt den vanliga tidtabellen.
Kundcenter kommer att bemanna telefonerna på kommunen under kvällen

16:16
Marstrandsvägen (länsväg 168) är avstängd väster om Tjuvkil strax innan bron över till Nordön på grund av en brand i en byggnad vid Äslingsvägen . Det finns gasflaskor i byggnaden enligt räddningstjänsten och vägen beräknas vara avstängd till minst till kl 21:00 ikväll.

16:00
Släckningsbetet gör att vi för närvarande har stor risk för missfärgat vatten i Kärna med omnejd. Får du missfärgat vatten i kranen så låt den rinna så klarnar det snart.

14:35
Marstrandsvägen (länsväg 168) är avstängd i båda riktningarna strax innan bron över till Nordön på grund av en brand i en byggnad vid Äslingsvägen . Det finns gasflaskor i byggnaden och enligt räddningstjänsten kommer vägen vara avstängd i flera timmar. 

  Sidan skapades: