Oförändrat resultat i medborgarundersökningen

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Kommunen har låtit statistiska centralbyrån (SCB) genomföra denna undersökning sedan 2006. Sammanfattningsvis ligger Kungälv relativt stabilt under perioden. Undersökningen omfattar tre index.
– Vi ligger på en bra nivå i "nöjd regionindex", som mäter hur bra Kungälvs kommun är att bo och leva i, säger Håkan. Vårt index är 61, vilket innebär att vi ligger strax över medel bland deltagande kommuner.
För nästa index "nöjd medborgarindex", som mäter hur nöjd man är med kommunens verksamheter, har kommunen ökat från 52 till 56.
– Alltså från godkänd till nöjd. Medelkommunen ligger på 55. Det är bra att vi ökar, alla våra verksamheter får bra eller bättre. Där finns förbättringsområden i frisvaren, men även beröm.
– Generellt är kvinnor i Kungälv mer positiva än män. I Ale är det mycket jämt mellan könen, män ligger till och med lite högre när det gäller kommunens verksamheter. Ungdomar i Kungälv ger lägre betyg än andra grupper. I Umeå ger dessa tvärtom högre betyg än andra grupper.
Sista index är "nöjd inflytandeindex", som mäter möjligheten att påverka och ha inflytande.
– Där ligger vi fortfarande lågt, säger Håkan. Vi till och med sjunker från 38 till 37. Medelkommunen ligger på 40. Sedan starten på mätningarna 2006 ligger vi parkerade här. Trots allt olika dialoger, samråd, demokraticaféer, medborgarstämmor och Kundcenter.
– Vi får inte glömma att detta är en attitydundersökning. Och att förändra attityder tar tid. Om vi vill få bättre resultat på delaktighet och bemötande behöver vi jobba med frågan och våga ta diskussionen med våra medborgare. Det är ju för dem som kommunen finns till, säger Håkan.

  Sidan skapades: