Dialog ger oss tillgång till medborgarnas kunskap

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Utveckling av samhällsbyggandet har en inbyggd struktur för samrådsdialog som tillämpats under lång tid. Men samhällsbyggandet handlar inte bara om att bygga nya hus eller göra om bostadsområden. Det handlar också om att förädla sådant som gör att människor vill bo och leva på ett visst ställe. Att barn och unga ska kunna påverka det som berör dem står i FN:s barnkonvention. Unga människor är också medborgare. Det är lika intressant att ha dialog om samhällsfrågor med dem som med äldre.

Har du haft vägarna förbi Komarken mellan gula husen och fotbollsplanen kanske du undrar vad det är som håller på att växa fram där. Det ser ut som landningsbanor för minihelikoptrar eller små rymdskepp men i själva verket är det en ny park som erbjuder olika aktiviteter för lite äldre barn och ungdomar. Nordmannaparken blir ganska speciell i sig, med nya fräcka platser att hänga på, till exempel en linbana, hoppmattor och hängmattor. Det mest speciella är dock att det är ungdomar själva som varit med att planera och designa sin park. Ett mycket bra exempel på medborgardialog.

Parken ska invigas till sommaren och i inslaget ovan kan du se hur planeringen gick till.

 

- Vi vill lyfta upp medborgardialogen i ljuset, säger Elisabeth Mattsson. Vi vill att den ska bli en naturlig del i våra styr- och beslutsprocesser. Medborgarna vet en massa som kan komplettera vår kunskap så att vi kan fatta bättre beslut. För att hjälpa oss i detta har vi nu arbetat fram en policy för medborgardialog med tillämpningsanvisningar som ska antas av fullmäktige i slutet av april.

Det är inget nytt att vi vill ha inspel från medborgarna om behov och önskningar och vi har gjort många dialogförsök genom åren. Men initiativet låg tidigare hos oss och vi riskerade att välja ut och svara på frågor som faktiskt ingen hade ställt. Den nya policyn innebär att både politiken och förvaltningen har ett uppdrag att alltid överväga medborgardialog som kunskapsinhämtning inför viktigare beslut.

Vad ska den nya delen av parken heta?

Den nya aktivitetsplatsen i Nordmannaparken behöver ett namn och fram till den sista april har alla haft möjlighet att skicka in namnförslag. Nu kommer tre förslag att väljas ut ut som det sedan går att rösta på. Förslagen kommer att publiceras här på hemsidan - så håll utkik! 

  Sidan skapades: