Så här arbetar vi med sommarens extremläge

Det råder extrema förhållanden även i Kungälv. Kommunen har personal i beredskap som håller kontinuerlig kontakt med Räddningstjänst, Länsstyrelse och andra myndigheter för att få en bild av situationen och för att kunna vidtaga de åtgärder som behövs. 

Brandrisken

Det råder totalt grill- och eldningsförbud i Kungälvs kommun och hela Västra Götalands län från och med kl 16.00 den 25 juli. Förbudet gäller alla typer av grillar och bränslen på alla platser. Förbudet gäller alltså även grillning i egen trädgård. Kommunen informerar via hemsida och Facebook samt kommer att sätta upp anslag vid de kommunala grillplatserna.

Värmesituationen i äldreboenden och brukare med hemtjänst

Kommunen följer noga Folkhälsomyndighetens information och råd kring värmesituationen och all personal inom vård och omsorg uppmanas att ta del av den.

Personal inom hemtjänst uppmanas också att anpassa arbetsuppgifter efter rådande värme. I stället för städning eller promenader kan ett samtal med brukaren få högre prioritering, man tar ett glas vatten tillsammans, pratar lite och skaffar en bild av hur hälsotillståndet är.

På våra äldreboenden är situationen under kontroll, de boende föredrar att vistas inomhus.

Vattenbrist

Det råder inget bevattningsförbud i kommunen men vi uppmanar allmänheten att vara restriktiva med all vattenanvändning på grund av vatten.

Egna brunnar

Information och tips har publicerats i våra kanaler om vad fastighetsägare med enskild brunn kan göra om det blir ont om vatten eller brunnen sinar. Vi undersöker också eventuellt tappställe där kommunen kan sälja vatten om behov uppstår. Kommunens har egna reservtankar för beredskap som dock behöver finnas till hands om en eventuell vattenläcka sker hos VA-abonnenterna.

Information och tips till dig med egen brunn

Foderbrist

För tillfället finns inget foder att erbjuda eftersom det slogs redan i midsommarveckan. Nästa skörd slås framåt hösten och kan erbjudas de som behöver. Intresse kan lämnas till kommunens Kundcenter. I dagsläget har ingen anmält intresse för foder.

 

  Sidan skapades: