Samarbete med privata aktörer ska ge snabbare planprocesser

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

– Kungälv är en kommun i framkant och vi ska utmana vårt planmonopol, säger Morgan Persson (UP), ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet. Vi har ett myndighetsansvar att sköta om regler och byråkrati, men vi måste bli mer snabbfotade. Nu ger vi byggherrarna och exploatörerna ett större inflytande.

Det här innebär att de privata aktörerna tar fram underlag och att kommunen istället fokuserar på att ta en granskande roll. På det sättet räknar man med att kunna effektivisera både tid och kostnader. Och det första av flera pilotprojekt har precis sjösatts tillsammans med Havshotellet i Marstrand, som planerar för en utbyggnad. 

Nya arbetssätt, nya krav

Att arbeta så här är en växande trend, men det ställer också nya krav på kommunens tjänstemän.

– Det här är en jätteutmaning, säger kommunchef Magnus Gyllestad. Om vi inte gör det här kommer vi tappa fart som tillväxtkommun och vi kommer inte kunna nå de politiska målen.

Magnus Gyllestad tror att det här kommer innebära att näringslivet uppfattar kommunen som enklare att ha att göra med och att Kungälv blir en ännu mer levande kommun. Och att det kommer växa lite fortare.

  Sidan skapades: