Nya trottoarpratare underlättar för synskadade

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Dialogen ledde bland annat fram till en ombyggnad av Västra gatan som gav förutsättningar till trottoarpratare där. Endast den modell som är godkänd gentemot synskadade får användas vilket också gör att trottoarpratarna får en enhetlig utformning och ger gatan ett attraktivare utseende.

- En attraktiv och tillgänglig stadskärna  där fler vill bo och verka, handla och turista är ett av målen för utvecklingen av Kungälv. Samverkan är nyckeln till framgång och när det gäller trottarpratare har  handlarna i KMN, kommunen och funktionshinderrådet i samverkan hittat en lösning. Arbetet med samverkan mellan stadens olika aktörer kommer att fortsätta för att utveckla en attraktiv och tillgänglig stad för alla, säger Cecilia Örtendahl, programansvarig för stadskärnan.

För näringsidkare är varuexponering en mycket viktig del i marknadsföringen och synliggörandet av verksamheten. Men kan också ställa till problem för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. När nu gatan har delats in i olika zoner, ledstråk, gestaltning (blommor, bänkar) och biltrafik får trottoarpratarna en fast förankring i marken och kommer inte att påverka gatans tillgänglighet för de med funktionsnedsättningar.

På kommunfullmäktiges möte den 10 september beslutade följande:

Varuexponering tillåts från husfasaden och ut på gatan, torget eller trottoaren utifrån den enskilda gatans eller platsens förutsättningar att rymma både handel och tillgänglighet enligt följande:
Västra Gatan, västra sidan 1 m, östra sidan 2 m
Strandgatan, 50 cm
Ytterbyvägen, södra sidan mellan 50 och 80 cm, norra sidan 2 m
Uddevallavägen, 2 m
Gustaf Hjerpes Torg, 150 cm
Posttorget, 1 m
Nytorget, gångstråk utefter fasad, varuexponering vid pelarna
Vita Fläcken, 1 m
På samtliga gator och torg ska 150 cm lämnas fritt för gångstråk.
På ledstråken lämnas 80 cm på varje sida fritt.

Tillgängligheten i Kungälvs centrum förbättras genom att ledstråk byggs på gångytor med tillhörande handel- och café/restaurangverksamhet.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta dialogen mellan kommunen, KMN och funktionshinderrådet med att utveckla staden på bästa sätt för att nå målet att bli Årets stadskärna 2020.
Godkänd trottoarpratare

Endast den modell av trottoarpratare som är godkänd gentemot synskadade får användas. I de fall ytterligare yta önskas för varuexponering, exempelvis sittmöbel, anges detta i ansökan.

Ett dokument med information och skisser utifrån varje plats förutsättningar kommer att distribueras till KMN och dess medlemmar samt övriga som söker tillstånd för varuexponering. Dokumentet publiceras även på kommunens hemsida.

 

  Sidan skapades: