Arbeten på Marstrandsvägen i vår och sommar

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Det som händer under vecka 15 är förberedande arbeten på plats. Det stora arbetet startar veckan därpå, alltså vecka 16, då minskas antalet körfält och trafiken kommer att ledas runt arbetsområdet. Vägen kommer inte att stängas av helt men antalet körfält blir färre, vi räknar med att under hela byggtiden ha två körfält öppna från E6/Marstrands-hållet (östlig riktning) och ett körfält från andra hållet (västlig riktning). Byggtiden beräknas till omkring tre månader. 

För att minska risken för köbildning och för att öka säkerheten under byggtiden kommer en tillfällig cirkulationsplats att placeras i korsningen Marstrandsvägen/Gymnasiegatan. Befintliga trafikljus kommer att plockas bort. Sammanfattningsvis kommer alltså vägarbeten att pågå på sträckan från mitten av april till mitten av juli. Vi ber alla att ta det lugnt i trafiken och om möjligt välja annan väg.

Vid Synpunkter och frågor kontakta gärna vårt Kundcenter på 0303–23 80 00

Uppdaterad information finns även på vår sida över trafikstörningar 

 

 

 

  Sidan skapades: