r/s Astrid Finne och många andra besökte Västerhavsveckan

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Västerhavsveckan, som pågick 5-13 augusti och är en temavecka för havsmiljön, lockade många till Marstrand. Utöver aktiviteter såsom sälsafari, krabb- och sportfiske kunde besökare på Marstrand se en utställning och en film i de tält som Kungälvs kommun hade på kajen.

Det var många som var intresserade och också förfärade över nedskräpningen i havet. Några fick också möjlighet att segla med fartyget Astrid Finne för att plocka skräp på en ö. En poängpromenad arrangerades också. Frågor, svar och vinnare hittar du här.

 

Fråga 1

En kubikmeter skräp, lika mycket som fem badkar, flyter iland längs Bohuskusten varje...?

1 Timme
X Månad
2 År

Rätt svar: 1 

Fråga 2

Vad är ett spöknät?

1 Ett nät man fångar spöken med
X Ett övergivet fiskenät som fortsätter fiska på egen hand
2 Ett spindelnät som är spunnet av spökspindlar

Rätt svar: X

Fråga 3

Stormfågeln i Nordsjön söker främst mat ute till havs och misstar ofta plastbitar för mat. Hur mycket plast har en stormfågel i snitt i magen?
1 12 plastbitar
X 33 plastbitar
2 54 plastbitar

Rätt svar: X

Fråga 4

Håll Sverige Rent analyserade 12 733 skräpföremål som hade plockats på stränder i Göteborg, Strömstad och Helsingborg under en dag 2014. Vad tror du var vanligast?
1 Pantburkar
X Plastpåsar
2 Fiskenät

Rätt svar: X

Fråga 5

Hur mycket av skräpet som hittas vid en strandstädning utmed västkusten tror du har en
nedbrytningstid på mer än 100 år?
1 10 %
X 50 %
2 90 %

Rätt svar: 2

Fråga 6

Vad har hänt med en plastpåse som slängdes överbord 1967?
1 Den bröts ned och försvann efter ungefär tio år
X Den bröts ned och försvann efter ungefär fyrtio år
2 Den bryts ned i mindre och mindre bitar och försvinner förmodligen aldrig

Rätt svar: 2

Fråga 7

2002 införde Irland en skatt på plastpåsar som gjorde att påsarna kostade några kronor extra i affären.
Vad blev resultatet?
1 Ingenting, användningen är ungefär detsamma
X På ett år minskade användningen av plastpåsar med 48%
2 På några veckor minskade användningen av plastpåsar med 94%

Rätt svar: 2

Fråga 8

Strandkrabbor kan ta upp mikroplaster både via det de äter och genom sina gälar. Plasten kan sedan föras vidare till andra djur som äter krabban. Hur länge stannar plasten i krabban?
1 Upp till 1 vecka
X Upp till 3 veckor
2 Upp till 6 veckor

Rätt svar: X

Fråga 9

Kungälvs kommun bedriver strandstädning på tre sätt. Med egna båtar inom arbetsmarknadsenhetens regi, genom lokala idrottsföreningar i ett samarbete med Städa Sverige och en årlig Kusträddardag i Marstrand.
Hur mycket strandskräp samlades in i Kungälv under 2016?
1 10 200 kg
X 16 700 kg
2 25 300 kg

Rätt svar: X

Fråga 10

Kungälvs kommun samarbetar med Håll Sverige Rent. Varje år ordnar en mängd skolor och förskolor skräpplockardagar då man städar sina skolors omgivningar. Tack vare detta blir det mindre skräp som når havet. Hur många skolelever och personal från skolorna har deltagit i sådana aktiviteter under våren 2017 i Kungälvs kommun?
1 4 133 personer från 37 skolor/förskolor
X 2 698 personer från 24 skolor/förskolor
2 1 860 personer från 18 skolor/förskolor

Rätt svar: 1

Vinnare:

1:a pris
Kombinerad sitt/puff förvaring, tillverkad av Eco-green-material, gjord av återvunna plastflaskor. Värde 300 kr
Emelie och Malin Holm
9 rätt och gissade på 85 korkar på utslagsfrågan (det var 70 korkar i burken)

2:a pris
Karaff av återvunnet glas, Jamie Oliver
Värde 120 kr
Lena Wesén
9 rätt

3:e pris
Termosmugg
Värde 95 kr
Hedvig och Stina Bilén
8 rätt

Läs mer om Västerhavsveckan

Läs mer om Rescue the sea

 

  Sidan skapades: