Förvaltningsledning

Förvaltningen Kungälvs kommun består av tre sektorer. Varje sektor är indelad i ett antal verksamhetsområden. Här hittar du kontaktuppgifter till kommunchef och sektorschefer. För kontakt med övriga chefer, vänd dig till Kundcenter på 0303-23 80 00.

Kommunchef

Magnus Gyllestad
E-post: magnus.gyllestad@kungalv.se
Telefon: 0303-23 80 00 (Kundcenter)

 

Kommunchef Magnus Gyllestad

 

Bildning och lärande

Sektorchef: Maria Andersson
E-post: maria.andersson@kungalv.se
Telefon: 0303-23 80 00 (Kundcenter)

 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium/Vuxenutbildning
 • Kultur och fritid

 

Trygghet och stöd

Sektorchef: Lena Arnfelt
E-post: lena.arnfelt@kungalv.se
Telefon: 0303-23 80 00 (Kundcenter

 • Boende
 • Hälso- och sjukvård
 • Myndighet
 • Nyanlända
 • Sociala resurser
 • Stöd i ordinärt boende

 

Samhälle och utveckling

Sektorchef: Jenny Adler
E-post: jenny.adler@kungalv.se
Telefon: 0303-23 80 00 (Kundcenter

 • Teknik
 • Service
 • Planering
 • Fastighet
 • Kommunikation och näringsliv

 

Organisationsschema över kommunens förvaltning

  Sidan uppdaterades: