Kommunchef

Magnus Gyllestad är kommunchef i Kungälvs kommun.

Kommunchefen är chef för samtliga förvaltningschefer och chef för kommunledningskontoret. Han är kommunens ledande tjänsteman och biträder kommunstyrelsen med planering, ledning och samordning av den kommunala verksamheten.

Magnus Gyllestad ansvar är att leda och utveckla organisationen utifrån en politisk vision och uppdrag att genomföra Kungälvsprocessen som är kommunens nya arbetssätt.

I Kungälvsprocessen är de vägledande framgångsfaktorerna:

  • skapa förutsättningar
  • gå före med gott exempel
  • dialogbaserad verksamhetsutveckling
  • lyfta fram goda exempel
  • gå vidare
  Sidan uppdaterades: