Kommunchef

Haleh Lindqvist är tillförordnad kommunchef i Kungälvs kommun.

Kommunchef i Kungälvs Kommun är Haleh Lindqvist. Hon är kommunens högsta tjänsteman och chef över förvaltningens sektorchefer och den centrala stabens chefer. Kommunchefen har ett övergripande ansvar att samordna förvaltningens arbete och kommunägda bolag.

Kommunchefens ansvar innebär att leda och utveckla organisationen utifrån en politisk vision och uppdrag som bland annat fastställts i kommunens Årsplan 2017-2019. Årsplanen beskriver de åtaganden som kommunchefen och den politiska majoriteten kommit överens om. Kommunen ska erbjuda kommunens medborgare, företag, brukare och kunder god service i enlighet med de beslut som den politiska ledningen fattat. 

Kvalitetsstrategi för Kungälvs kommuns förvaltning 2017-2019 definierar ett gemensamt fokus och de framgångsfaktorer som är vägledande i arbetet framåt. Förvaltningens värdeord helhetssyn, decentraliserat beslutsfattande, arbetsglädje och mod,  fungerar som en kompass för hur förvaltningen ska utföra arbetet och förhållningssätt gentemot medborgare, brukare, kunder och varandra.

  Sidan uppdaterades: