Kommunordförande

Elisabeth Mattsson (L) är Kommunordförande sedan hösten 2006. Hon bor i Marstrand, är gift med Christer och tillsammans har de tre barn.

Elisabeth har läst på lärarutbildningen i samhällsorienterade ämnen på Göteborgs Universitet och har förutom som lärare arbetat bland annat inom den privata utbildningsbranschen, inom verkstadsindustrin och på gruppboende.

Elisabeth engagerade sig i Liberalerna 2002 och har suttit som ersättare i barn- och ungdomsnämnden samt kommunstyrelsen och i fullmäktige sedan 2006. Elisabeth har särskilt intresse för frågor rörande skola, miljö och social oro. Till hennes nuvarande uppdrag hör bland annat uppgiften som Kommunfullmäktiges ordförande, beredningsledare i Demokratiberedningen och vigselförrättare. Elisabeth Mattsson är den främsta politiska företrädaren för kommunen. Förutom att leda de traditionella fullmäktigemötena, representerar kommunordföranden kommunen vid besök och resor.

 

 

  Sidan uppdaterades: