Håll dig informerad

Vid en extraordinär händelse eller en händelse som påverkar många invånare är det viktigt att kommunen ger snabb och tydlig information som når ut till så många som möjligt.

Kommunens Kundcenter (0303-238000) och webbplats (kungalv.se) har viktiga roller i en krissituation eftersom det är hit många människor vänder sig för att få information. Vid en extraordinär händelse kommer därför krisinformation att publiceras på startsidan på denna webbplats. Information får du också via Kundcenter och via telefonväxeln.

Viktigt meddelande till allmänheten - VMA

Vid större olyckor kan räddningstjänsten utlösa en särskild larmsignal på "flyglarmtyfonerna".
Signalen består av 7 sekunders signal - 14 sekunders uppehåll - 7 sekunders signal och så vidare.

När signalen VMA ljuder bör man

  • gå inomhus
  • stänga dörrar, fönster och ventilation
  • läsa den aktuella informationen som läggs in på den här hemsidan
  • lyssna eller titta på följande radio- och TV-kanaler som lämnar information i en VMA-situation

- Sveriges Radios FM-kanaler
- Sveriges Television
- Sveriges Utbildningsradio
- TV4
- Kanal 5
- Kanal 9

På SVT:s Text-TV, sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

På webbplatsen Din säkerhet kan du läsa mer om VMA och vad det innebär (extern länk).

Du kan även få information från sidan Krisinformation.se (extern länk)

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga om hur de hanterar olika kriser - före, under och efter krisen. Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Innehållet är framtaget genom myndighetsgemensamma arbetsgrupper inom olika områden.

Målet är att webbplatsens innehåll ska vara tillgängligt och användbart för så många som möjligt.

Informationsnummer 113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer som du kan ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.
All information som lämnas på 113 13 är verifierad information, det vill säga den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller en översvämning. Informationsnumret 113 13 ringer du när du vill få eller lämna information vid olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor, jordskalv och andra större händelser i samhället. Du kan både få information och lämna information om en pågående händelse.

  Sidan uppdaterades: