För invånare och företag

Avfallsföreskrifter 2015

pdf - Filstorlek: 806,6 KB

Barn- och ungdomspolicy

pdf - Filstorlek: 281,8 KB

Barns och ungas kultur, handlingsprogram

pdf - Filstorlek: 390,1 KB

Biblioteksplan

pdf - Filstorlek: 553,0 KB

Drogfria ungdomsmiljöer, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 139,3 KB

Energiplan 2009 i korthet

pdf - Filstorlek: 350,0 KB

Energiplan aktionsdel

pdf - Filstorlek: 278,4 KB

Energiplan informationsdel

pdf - Filstorlek: 642,6 KB

Fettavskiljare, riktlinjer för installation och skötsel

pdf - Filstorlek: 233,8 KB

Folkhälsorådets verksamhetsplan 2016

docx - Filstorlek: 334,3 KB

Funktionshinderpolitiskt program

pdf - Filstorlek: 3,9 MB

Funktionshinderpolitiskt program, handlingsplan

pdf - Filstorlek: 272,9 KB

Färdtjänst - Särskild kollektivtraf, tillämpningsföreskrifter

pdf - Filstorlek: 200,5 KB

Gods- och fordonsfärjetrafik mellan Koön och Marstrandsön, regler

pdf - Filstorlek: 242,5 KB

Gångbanerenhållning

pdf - Filstorlek: 18,1 KB

Hastigheter i Kungälvs tätort

pdf - Filstorlek: 652,8 KB

Idrottspolitiskt program IPP

pdf - Filstorlek: 262,2 KB

Korttidshyra av kommunens lokaler, allmänna regler

pdf - Filstorlek: 112,1 KB

Krisberedskap - Risk och sårbarhetsanalys

pdf - Filstorlek: 6,5 MB

Kulturpris och kulturstipendium, regler för Kungälvs kommun

pdf - Filstorlek: 155,8 KB

Marstrands hamn, ordning och säkerhet

pdf - Filstorlek: 93,5 KB

Marstrands hamnområde, fasta båtplatser allmänna villkor

pdf - Filstorlek: 265,8 KB

Miljöprogram för bostäder

pdf - Filstorlek: 867,0 KB

Naturvårds- och friluftslivsplan

pdf - Filstorlek: 1,5 MB

Naturvårds- och friluftslivsplan, bilaga 1

pdf - Filstorlek: 878,8 KB

Naturvårds- och friluftslivsplan, bilaga 2

pdf - Filstorlek: 628,2 KB

Naturvårds- och friluftslivsplan, bilaga 3

pdf - Filstorlek: 190,2 KB

Naturvårds- och friluftsplan, tillägg närströvområden Kungälv och YtterbyNärströvområden Kungälv och Ytterby

pdf - Filstorlek: 2,5 MB

Naturvårds- och friluftsplan, tillägg närströvområden Kungälv och YtterbyNärströvområden Kärna, Kode och Diseröd

pdf - Filstorlek: 2,0 MB

Näringslivsplan för ökad tillväxt

pdf - Filstorlek: 629,1 KB

Ordningsföreskrifter, allmänna lokala

pdf - Filstorlek: 1,2 MB

Parkering i Kungälv

pdf - Filstorlek: 521,2 KB

Parkering i Kungälv Bilaga Kungälv

pdf - Filstorlek: 372,2 KB

Parkering i Kungälv bilaga Marstrand Bilaga

pdf - Filstorlek: 84,9 KB

Parkeringsnorm för centrala Kungälv

pdf - Filstorlek: 731,6 KB

Riktlinjer för skolval inför förskoleklass och skolår 7.pdf

pdf - Filstorlek: 119,5 KB

Serveringstillstånd, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 402,8 KB

Skolskjuts och elevresor i Kungälvs kommun, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 185,2 KB

Skydd av människors hälsa och miljö - lokala föreskrifter

pdf - Filstorlek: 298,7 KB

Skyltpolicy

pdf - Filstorlek: 9,1 MB

Social hållbarhet, verksamhetsplan

pdf - Filstorlek: 774,8 KB

Social översiktsplan Steg 1

pdf - Filstorlek: 2,6 MB

Social översiktsplan Steg 2

pdf - Filstorlek: 875,3 KB

Social översiktsplan Steg 3

pdf - Filstorlek: 788,8 KB

Stipendium till idrottsföreningar och idrottsutövare, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 206,2 KB

Tobak riktlinjer

pdf - Filstorlek: 2,0 MB

Torghandel, lokala ordningsföreskrifter

pdf - Filstorlek: 250,4 KB

Trafikförsörjningsprogram färdtjänst 2017-2019

pdf - Filstorlek: 274,8 KB

Upplåtelse av yta på kommunens ÅVC för insamling av material för återanvändning

pdf - Filstorlek: 163,9 KB

VA-policy

pdf - Filstorlek: 791,3 KB

VA-policy bilaga

pdf - Filstorlek: 801,2 KB

Vatten- och avloppsanläggningar, allmänna bestämmelser

pdf - Filstorlek: 651,1 KB

Vattenförsörjningsplan

pdf - Filstorlek: 6,3 MB

VA-utbyggnadsplan

pdf - Filstorlek: 1,4 MB

VA-utbyggnadsplan Bilaga 1 - Modell behov möjlighet

pdf - Filstorlek: 215,7 KB

VA-utbyggnadsplan Bilaga 2 - Områden klassificering

pdf - Filstorlek: 7,8 MB

VA-utbyggnadsplan Bilaga 3 - Behovs- & möjlighetskarta

pdf - Filstorlek: 1,2 MB

VA-utbyggnadsplan Bilaga 4 - Tidplan

pdf - Filstorlek: 39,6 KB

VA-utbyggnadsplan Bilaga 5 - VA-överföringsledningar

pdf - Filstorlek: 1,7 MB

Vedeldningspolicy

pdf - Filstorlek: 297,0 KB

Vindbruksplan

pdf - Filstorlek: 16,1 MB

Vision 2040

pdf - Filstorlek: 205,3 KB

Översiksplan för Kungälvs kommun, planbeskrivning

pdf - Filstorlek: 24,8 MB
  Sidan uppdaterades: