Kommunens interna styrning

Attestreglemente

pdf - Filstorlek: 50,6 KB

Avfallsplan - Regional

pdf - Filstorlek: 1,5 MB

Avfallsplan - Regional, kommunspecifik

pdf - Filstorlek: 201,1 KB

Avfallsplan - Regional, sammanfattning

pdf - Filstorlek: 990,1 KB

Basutformning av nya bostäder

pdf - Filstorlek: 741,0 KB

Bistånd till boende Kungälv, anvisningar

pdf - Filstorlek: 315,8 KB

Bisysslor, riktlinjer för hantering av bisysslor

pdf - Filstorlek: 164,9 KB

Bostadsförsörjning i Kungälvs kommun 2013 - 2022

pdf - Filstorlek: 2,1 MB

Cykelvägar i Kungälv

pdf - Filstorlek: 1,1 MB

Cyklande glesbygd

pdf - Filstorlek: 119,9 KB

Digital utveckling, program

pdf - Filstorlek: 159,5 KB

Dokument och arendehantering i kungälvs kommun

pdf - Filstorlek: 254,0 KB

Dokumenthanteringsplan för staben

pdf - Filstorlek: 902,1 KB

Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning för sektor kultur och samhällsservice

pdf - Filstorlek: 709,4 KB

Donationsfonder, tillämpningsföreskrifter

pdf - Filstorlek: 116,5 KB

Ekonomiska transaktioner och medelsförvaltning, föreskrifter

pdf - Filstorlek: 102,0 KB

Ekonomiska transaktioner och medelsförvaltning, tillämpningsanvisningar

pdf - Filstorlek: 109,6 KB

Ekonomiskt bistånd 2016, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 320,6 KB

Elhandel

pdf - Filstorlek: 319,8 KB

Energianvändning, föreskrift

pdf - Filstorlek: 1,4 MB

Energikrav för nya kommunala lokaler i Kungälvs kommun

pdf - Filstorlek: 176,7 KB

E-posthantering, anvisningar

pdf - Filstorlek: 171,3 KB

Exploateringsprocessen i Kungälvs kommun

pdf - Filstorlek: 386,1 KB

Fastighetsstrategi

pdf - Filstorlek: 192,2 KB

Feriearbeten, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 94,3 KB

Finansiell verksamhet, tillämpningsföreskrifter

pdf - Filstorlek: 252,7 KB

Finanspolicy

pdf - Filstorlek: 239,4 KB

Förtroendevaldas arbetsmiljö, policy

pdf - Filstorlek: 183,6 KB

Grafisk profil för Kungälvs kommun

pdf - Filstorlek: 1,1 MB

Grönplan för Kungälvs kommun

pdf - Filstorlek: 6,8 MB

Hälso- och arbetsmiljö, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 252,0 KB

Intern kontroll, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 8,3 KB

Intern representation, policy och riktlinjer

pdf - Filstorlek: 144,2 KB

Internationell policy

docx - Filstorlek: 372,9 KB

Internhyror, regler

pdf - Filstorlek: 465,2 KB

Jämställdhetsintegrering 2016-2017, plan

pdf - Filstorlek: 477,9 KB

Jämställdhetsplan

pdf - Filstorlek: 668,3 KB

Kommunal flaggning, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 515,7 KB

Kommunala fordon, tillämpningsanvisnin

pdf - Filstorlek: 301,4 KB

Kommunalt partistöd, regler

pdf - Filstorlek: 61,8 KB

Kommunikationspolicy

pdf - Filstorlek: 115,4 KB

Konkurrenspolicy

pdf - Filstorlek: 230,2 KB

Konkurrensutsättning, tillämpningsanvisning

pdf - Filstorlek: 185,9 KB

Kostpolicy

pdf - Filstorlek: 201,2 KB

Kravverksamhet, tillämpningsföreskrifter

pdf - Filstorlek: 213,2 KB

Krisberedskap - Ledning och kommunikationsplan vid kris

pdf - Filstorlek: 345,7 KB

Krisberedskap, handlingsprogram 2016-2018

pdf - Filstorlek: 329,2 KB

Kränkande särbehandling, handlingsplan

pdf - Filstorlek: 665,6 KB

Lön, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 170,8 KB

Medborgardialog Tillämpningsanvisningar

pdf - Filstorlek: 336,9 KB

Medborgardialog, principer

pdf - Filstorlek: 104,5 KB

Medborgarstämmor, föreskrift

pdf - Filstorlek: 423,8 KB

Miljöpolitiskt program

pdf - Filstorlek: 237,5 KB

Minskad sjukfrånvaro, plan - högre frisknärvaro, strategi

pdf - Filstorlek: 218,5 KB

Mottagning av nyanlända, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 130,8 KB

Mutor och jäv, regler

pdf - Filstorlek: 175,7 KB

Ny- om- och tillbyggnation av förskolor, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 122,7 KB

Nöt och mandelförbud, tillämpningsanvisning

pdf - Filstorlek: 233,5 KB

Pension, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 211,2 KB

Personalpolitiskt program

pdf - Filstorlek: 153,1 KB

Personalpolitiskt program - populärversion

pdf - Filstorlek: 667,3 KB

Processledningsmodell för Kungälvs kommun

pdf - Filstorlek: 343,5 KB

Rehabilitering, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 345,0 KB

Rökfri arbetstid, regler

pdf - Filstorlek: 125,4 KB

Skadlgt bruk, tillämpningsanvisning

pdf - Filstorlek: 496,1 KB

Skadligt bruk, regler

pdf - Filstorlek: 168,6 KB

Sociala medier, regler för användning av

pdf - Filstorlek: 132,7 KB

Stipendium för hållbar utveckling

pdf - Filstorlek: 93,4 KB

Styrdokument, policy

pdf - Filstorlek: 249,3 KB

Styrdokument, tillämpningsanvisning

pdf - Filstorlek: 344,0 KB

Styrmodell för Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka

pdf - Filstorlek: 379,5 KB

Styrning och ledning av program projekt och uppdrag

pdf - Filstorlek: 245,7 KB

Telefon- och e-posthantering, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 503,6 KB

Tjänsteresor, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 294,4 KB

Tjänsteresor, tillämpningsanvisning

pdf - Filstorlek: 299,7 KB

Upphandling och inköp, policy

pdf - Filstorlek: 174,8 KB

Upphandling och inköp, tillämpningsanvisningar

pdf - Filstorlek: 540,4 KB

Upphandling, regler

pdf - Filstorlek: 125,4 KB

Upphandling, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 126,3 KB

Uppvaktning av medarbetare, anvisningar

pdf - Filstorlek: 136,2 KB

Verksamhetsplan 2016 Arbetsliv och Stöd

pdf - Filstorlek: 753,1 KB

Verksamhetsplan 2016 Kommunledningssektorn

pdf - Filstorlek: 1,1 MB

Verksamhetsplan 2016 Kultur och Samhällservice

pdf - Filstorlek: 390,9 KB

Verksamhetsplan 2016 Samhällsbyggnad

pdf - Filstorlek: 731,3 KB

Verksamhetsplan 2016 Servicesektorn

pdf - Filstorlek: 467,9 KB

Verksamhetsplan 2016 Skola

pdf - Filstorlek: 720,8 KB

Verksamhetsplan 2016 Vård och äldreomsorg

pdf - Filstorlek: 657,2 KB

Verksamhetsplan 2017 Social hållbarhet

pdf - Filstorlek: 774,8 KB

Våldsbejakande extremism, plan för att motverka

pdf - Filstorlek: 176,1 KB

Våra värderingar

pdf - Filstorlek: 182,2 KB

Årsplan 2016

pdf - Filstorlek: 1,1 MB

Årsplan 2017-2019

pdf - Filstorlek: 715,6 KB

Årsredovisning 2015

pdf - Filstorlek: 10,6 MB

Äldreomsorgsprogram

pdf - Filstorlek: 1,1 MB
  Sidan uppdaterades: