Medborgarstämma Kode

Inkomna frågor

Fråga 1.

Hur ligger cykelbanan mellan Kode och Kareby till tidsmässigt, svårt att utläsa någon beräknad färdigställande tid hos Trafikverket. Finns det någon planerad utbyggnadsordning, dvs från norr till söder eller vice versa?


Svar på fråga 1. 

Arbetet med Vägplanen är precis påbörjad vilket innebär att just nu har vi ingen tidplan eller plan för utbyggnadsordningen.

Svar av Jenny Bjönness Bergdahl, Trafikstrateg, Planering


Fråga 2.

Ny skola i Kode. Hur är status för planarbetet med en ny skola för våra barn i Kode? Jag önskar få en tidplan presenterad som ni arbetar efter.

 

Svar på fråga 2. 

Hej Johanna.
Förvaltningen har uppmärksammat behovet av ny skola i Kode. Lokaliseringsutredning har genomförts och arbete med detaljplan för nytt skolområde har påbörjats. När byggnation av ny skola kan påbörjas handlar primärt om när det finns tillgängliga investeringsmedel prioriterade för detta ändamål. Kommunens samlade investeringsbudget, där dylika frågor behandlas (för de kommande 4 + 4 åren), tas under senhösten.

Svar av Andreas Sjunnesson, Utvecklingsledare verksamhetslokaler, Kommunledningssektorn

 


Fråga 3.

Förutsätter att Trafikverket kommer och informerar om järnvägskorsningen i Kode.
Se föregående stämmoprotokoll.


Fråga 4.

Hur ställer sig kommunen till järnvägsövergången i Kode?

 

Svar på fråga 3 och 4.

Trafikverket har idag inte några planer för att åtgärda järnvägskorsningen och att det därmed inte funnits någon anledning att låta någon representant från Trafikverket komma till Medborgarstämman.

Svar av Morgan Persson (UP) och Jenny Björnness Bergdahl, Trafikstrateg, Planering

 

Fråga 5.

Biblioteksfrågan gällande Kode.
Ber om förklaring och besked om när Ni infriar Era löften. Påminner om besked förra stämman om att en liten biblioteksfilial som ersättning för bokbussen skulle öppnas snarast möjligt. Stämman uppmanade till att förlänga avtalet gällande bokbussen tills biblioteksfilial öppnas. Så har inte skett och nu har vi snart varit utan biblioteksservice under 1 år. Det är inte ok att Ni agerar så här långsamt.
Förslag gå tillbaka till Stenungsund och gör ett nytt avtal om bokbuss tills Ni lyckats infria Era löften.
Lånestatistik önskas gällande Kode för år 2015 (bokbussen och ev inkl huvudbiblioteket) och 2016 (Huvudbiblioteket). Ni kan välja januari till oktober för att få jämförelsebara siffror.
Är det pengar som är problemet, lägg ned i Ytterby eftersom de har nära (inkl. bra kollektivtrafik) till huvudbiblioteket.Svar på fråga 5. 

Jag vill börja med att beklaga att det ännu inte finns någon biblioteksservice i Kode och håller med om att det har tagit alldeles för lång tid.

Samtidigt ska det påpekas att arbetet med att hitta en lösning inte har stått still. Olika förslag på lösningar och lokaler i Kode har prövats men alla har fallit ifrån i sista stund, av olika skäl. Något vi inte kunde förutse när avtalet med Stenungsund om bokbuss sades upp.

Nu avsetts pengar i budgeten, som beslutas om nästa vecka, att införa meröppet på biblioteksfilialerna i Kode, Diseröd, Marstrand och Ytterby.

I Kärna har meröppet provats i snart ett år med väldigt positiva resultat. Bemannat några timmar i veckan för personlig service. Utöver det har besökaren tillgång till lokalen mellan 06.00 och 22.00 varje dag. Böcker kan hämtas och lämnas när man vill och nya beställningar kan göras.

Målet är att Kode ska få en bättre biblioteksservice med ökad tillgänglighet till både böcker, andra medier och till biblioteket än någon gång tidigare.

Svar av Johan Holmberg, Ordförande Kommunstyrelsens Bildningsutskott

 

 

 

  Sidan uppdaterades: