Ställ din fråga här

Vi vill gärna att dina frågor och synpunkter är kommunen tillhanda senast enligt nedan.
Frågor inkomna senare än angivet datum kommer inte att tas upp på stämman.

  • Kode, 7 november
  • Kungälv/Ytterby, 14 november
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Jag vill ha återkoppling via e-post.
  Sidan uppdaterades: