Kajakleder i skärgården

Marstrandsskärgården lämpar sig väldigt bra för både längre och kortare kajakturer. Det oräkneliga antalet öar och skär gör att du kan vara ute i många dagar utan att för den skull behöva återkomma till samma plats igen.

Det går att paddla i dessa vatten året om, men tänk på att från midsommar och fram till slutet av augusti kan båttrafiken vara omfattande, med allt vad det innebär för en liten kajak.

Nedan hittar du förslag till paddlingsturer med kartor och annan matnyttig information. För att kartorna inte ska bli alltför stora har vi delat in skärgården i tre områden, från norr till söder.

Förslag till paddlingsturer


Södra skärgården

 1. Klöveröturen 
  En vacker tur runt naturreservatet Klåverön. Sträckan är 12-17 kilometer lång, beroende på om du paddlar runt Ussholmen.

 2. Koön runt 
  En trevlig tur på 13 kilometer. Turen är delvis väldigt exponerad för västanvind.

Karta över kajakleder i södra skärgården (pdf, nytt fönster)


Mellersta skärgården

 1. Koön och Instön 
  En tur som delvis går exponerat för västlig och nordvästlig vind. Turen är 15 kilometer lång.

 2. Marstrandsturen 
  En lite kortare tur på 5 kilometer där du rundar den vackra Marstrandsön.

 3. Marstrandsskärgården 
  En tur på 27 kilometer där du paddlar genom större delen av Marstrandsskärgården. Delar av turen är exponerad för västlig och sydvästlig vind.

Karta över kajakleder i mellersta skärgården (pdf, nytt fönster)

 
Norra skärgården 

 1. Tre öar
  En paddling i storslagen miljö, i skuggan av de mäktiga öarna Brattön och Älgön. Norr om dessa ligger Lövön med sitt vackra och levande kulturlandskap. Turen är cirka 17 kilometer. Delvis exponerad för västlig vind.

 2. Tre fjordar
  Marstrandfjorden, Älgöfjorden och Hakefjorden förbinder denna tur. Sträckan erbjuder strandhugg på både Åstol och Dyrön med goda möjligheter till både bad, kultur och restaurangbesök. Turen är cirka 32 kilometer lång. Se upp för stora dyningar och fartyg.

Karta över kajakleder i norra skärgården (pdf, nytt fönster)

 

Så fungerar allemansrätten

Den svenska allemansrätten innebär att vi har tillgång till naturen. Vi kan ta oss fram till fots eller med båt över annans fastighet och vi får under kortare tid fritt uppehålla oss där.

Men allemansrätten innebär också skyldigheter. Vi ska ta hänsyn till:

 • markägarens hemfrid
 • växt och djurliv
 • andra människor

Är du försiktig så får du elda i naturen så vida inte eldningsförbud råder. Du får använda nedfallna kottar, pinnar och grenar till bränsle. Det är inte tillåtet att hugga ner träd och buskar samt ta ris, grenar och näver från levande träd. Tältning med ett par, tre tält under något dygn anses ingå i allemansrätten, om det sker avlägset från boningshus och inte sker på mark som används för jordbruk. Slå upp tältet på tålig mark som sandmark, torr ängsmark eller skogsmark med frisk risvegetation. För tältning i större grupper måste du ha markägarens tillåtelse.

Restriktioner i Marstrandsskärgården

 • Du får inte övernatta i naturreservaten.
 • Det är förbjudet att gå i land på öar med fågelskydd under perioden 1 april till 15 juli.
 • Elda inte direkt på berghäll.
  Sidan uppdaterades: