MYSTRIUM Nordisk Art Brut / Nordic Outsider Art

MYSTRIUM är en brokig, udda och annorlunda utställning som inte rättar sig efter konstvärldens vanliga avgränsningar. I utställningen sätts ljuset på den förbisedda och parallella konstvärld som utgörs av självlärda och/eller anonyma konstnärer.

MYSTRIUM är en brokig, udda och annorlunda utställning som inte rättar sig efter konstvärldens vanliga avgränsningar. 

I utställningen sätts ljuset på den förbisedda och parallella konstvärld som utgörs av självlärda och/eller anonyma konstnärer - något som breddar och fördjupar diskussionen om vad som räknas som konst. I utställningen visas ett urval av verk av nordiska självlärda konstnärer där den gemensamma nämnaren är egensinnighet och upptäckarlust med den visuella konsten som uttrycksmedel. Med utställningen sätts det egna skapandet i centrum - som en manifestation för allas rätt till kreativitet. Samtidigt påvisas den höga konstnärliga kvalitet som också finns i det som faller utanför de etablerade ramarna. Många av verken är svåra att kategorisera då materialval kan vara det mest häpnadsväckande som gamla traktordelar, kopparbeslagen cement, medicinburkar, trädgrenar, textil med broderier i jättestygn, men rent måleri och skulptur förekommer naturligtvis också.

Utställningens titel ”Mystrium” kommer från ett citat från en av konstnärerna. Han hade skurit ut och målat en devis i trä: "Konsten är ett mystrium – låt den vara det". Det är med andra ord ingen felskrivning, tvärtom påvisar han att konsten är mer mystisk än ett mysterium.

 

Information

  • Genre: Evenemang Barn och Familj Konst
  • Plats: Marstrand
  • Datum 30 september - 1 oktober, kl 11:00 - 17:00
  • Visa närmsta datum 
    • 30 september, kl 11:00 - 17:00 Strandverket Konsthall
    • 1 oktober, kl 11:00 - 17:00 Strandverket Konsthall
  • Pris: 70
  • Telefon: 46-0303-10800