Smittande oro och mod - Utställning: Nina Bondeson

Fyra konstnärer har skapat varsin bild kring temat mod, rädsla, yttrandefrihet och demokrati. Varje konstnärs bild visas samtidigt i tolv kommuner under en period. Utställning: Nina Bondeson 5-18 april

Smittande oro och mod - Vernissager

Fyra konstnärer har skapat varsin bild kring temat mod, rädsla, yttrandefrihet och demokrati. Varje konstnärs bild visas samtidigt i tolv kommuner under en period.

Vad händer om journalister, författare och konstnärer tystnar? I dagens samhälle upplever många människor en ökad rädsla för att uttrycka sina åsikter. Har samtalsklimatet hårdnat? Vad händer om kulturutövare börjar censurera sig av rädsla för repressalier? Smittande oro och mod är ett konstprojekt som belyser rädsla och mod kopplat till demokrati och yttrandefrihet och drivs gemensamt av tolv deltagande kommuner och genomförs med stöd från Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen.

Med konstnären och curatorn Jörgen Svensson i spetsen har fyra konstnärer, både svenska och internationella, skapat nya och unika konstverk på temat.

Du har möjlighet att delta i samtalen kring yttrandefrihet genom att chatta med curatorn och konstnärerna på hemsidan. Chatten är öppen på öppningsdagen kl 18-20. www.smittandeoromod.se

Utställningen har öppet under stadshusets öppettider.

ÖPPETTIDER:
Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-16.00

Kring konstverken kommer det att finnas informationsmaterial, temadagar och arrangemang – för att ge fler perspektiv på temat mod, rädsla, demokrati, yttrandefrihet och konsten som uttrycksmedel. Mer information kring projektets olika aktiviteter och var de olika konstverken kommer att kunna ses finns på hemsidan: www.smittandeoromod.se.

1/2 - 14/2 Esther Shalev-Gertz
1/3 - 14/3 Kendell Geers
5/4 - 18/4 Nina Bondesson
3/5 - 16/5 Carl Michael von Hausswolff

Projektet Smittande oro och mod genomförs med stöd av Kultur- och fritidsnätverket i Göteborgsregionen.

ÖPPNING ONSDAG 5 APRIL KL 12
Stadshusets foajé

Nina Bondeson
En av få konstnärer i Sverige som förutom sitt konstnärsskap är djupt involverad i konstpolitiska frågor. Hon debatterar flitigt utifrån konstens betydelse för utvecklingen i samhället och demokratin. Inom sin egen konst var hon tidigt ute med att använda uttryck från konsthantverk i sitt bildskapande. Detta var gränsöverskridande i en tid då det fanns starka tankar om att konst och konsthantverk borde hållas åtskilda.

Nina Bondeson är verksam i Göteborg.
www.ramverk.se/vardagsbilder/nina/ 

 

 

Information

 • Genre: Evenemang Konst
 • Plats: Kungälv
 • Datum 5 april - 18 april
 • Visa närmsta datum 
  • 5 april
  • 6 april
  • 7 april
  • 8 april
  • 9 april
  • 10 april
  • 11 april
  • 12 april
  • 13 april
  • 14 april
  • 15 april
  • 16 april
  • 17 april
  • 18 april
 • Telefon: 46-0303-238000
 • Fax: 46-0303-19035