Bidrag till föreningar som arbetar inom områden som rör socialtjänst, funktionshinder och äldre

Kungälvs kommun ger varje år bidrag och stöd till föreningar och frivilligorganisationer som arbetar med verksamhet inom områden som rör socialtjänst, funktionshinder och äldre.

En förening kan ansöka om ekonomiskt stöd om man har lokal verksamhet i Kungälv och:

  • vänder sig till någon av socialtjänstens målgrupper
  • har aktiviteter som förstärker och/eller är ett komplement till socialtjänstens verksamheter (det kan vara förebyggande, stödjande eller stimulerande aktiviteter)
  • på olika sätt samverkar med socialtjänsten

Ansökningsblankett kan hämtas här eller beställas per telefon 0303 23 80 00, eller hämtas direkt hos Kundcenter i stadshuset.

Blanketten Ansökan om ekonomiskt stöd till förening

Ansökan skall vara inkommen senast 18 mars till 2016 till

Vård och äldreomsorg
Stadshuset
442 81 Kungälv

  Sidan uppdaterades: