Upplev nya Mimers Kulturhus

Mimers hus byggdes 2004 ur en stark vision om ett levande kulturhus och ett centrum för lärande och bildning. Visionen håller fortfarande och huset har nu fått ett ännu mer modernt inre, bättre anpassade lokaler och nya möbler.

Mimers Hus har nu funnits i drygt tio år och många av möblerna har hunnit bli slitna eller gått sönder. Vissa inventarier fanns kvar sedan Kongahällatiden. Huset behövde en allmän uppfräschning. Det kom in många tankar och önskemål från medborgare om hur kulturhuset kunde utvecklas. Ett starkt önskemål som kom från många olika grupper var ett mysigare kafé. Från flera håll drevs även frågan om en tydligare mötesplats för barn och unga centralt i Kungälv, bland annat från ungdomsfullmäktige och flera av de politiska partiernas ungdomsförbund.

Varför har vi byggt om?

Syftet med ombyggnationen är att kunna ta emot fler målgrupper, erbjuda mer verksamhet och skapa en kreativ miljö som stimulerar till läsning, skapande och lärande för olika åldrar och behov. Kaféet har fått en bättre placering och en helt annan inramning. Det är nu en mycket mera integrerad del i kulturhuset. Beslutet att bygga om och satsa på att utveckla Mimers kulturhus är sprunget ur det politiska målet att göra rätt från början och satsa på barn och unga.

Hur har det gått till?

Kommunen tillsammans med fastighetsägaren genomförde en förstudie i hur lokalerna kunde anpassas för att nå målsättningen. Man tittade bland annat på andra kulturhus i Sverige och Danmark. Målet var att hitta bästa användningen av husets ytor, för att kunna ta emot fler besökare och målgrupper. Det fanns ett särskilt fokus på att anpassa entréplanet för verksamhet riktad till barn och unga. Själva ombyggnationen genomfördes under hösten 2015 och bekostades av fastighetsägaren. Därefter genomfördes ett flertal workshops med olika målgrupper. Medborgarförslag från många håll strömmade in. Allt samlades i en verksamhetsbeskrivning för hur huset skulle användas och möbleras. Nyinvigningen av Mimers Kulturhus ägde rum lördag 1 oktober 2016 och blev mycket uppskattat. 

Vad blir skillnaden för olika målgrupper?

De yngre barnen uttryckte att de ville ha miljöer som inbjuder till lärande och utforskande genom lek och skapande. Resultatet har bland annat blivit en skaparverkstad, lekytor, nytt sagorum, en sittskulptur för bilderböcker och en rutschkana.

Ungdomarna beskrev att de ville ha en plats för att hänga, mötas och få utlopp för kreativitet. Resultatet har blivit mjuka, bekväma möbler och en öppen verksamhet med skapande förtecken. Denna del kallar vi KultLab. KultLab kommer att fungera som en kulturell fritidsgård med öppen skapande verksamhet.

Målgruppen vuxna och studerande beskrev bland annat behovet av lugnare ytor och vrår för mer koncentrerad aktivitet och läsning. Vi har nu samlat tidskrifterna, en mycket populär besöksanledning inte minst hos målgruppen äldre, i en exklusiv läspaviljong med mjuka och sköna fåtöljer. De övre planen i biblioteket har i allmänhet anpassats till stillsammare aktiviteter som kräver koncentration och studiero.

Vad händer i konsthallen?

I Mimers konsthall kan du besöka utställningar av professionella konstnärer såväl som lokala föreningar. Utbudet blandar lekfulla och lärande teman med modern samtidskonst.

  Sidan uppdaterades: