Hjälp och stöd när man blir äldre

 Teckenspråk:

Du som är äldre kan få hjälp med att bo kvar i ditt eget hem och leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

Kommunen erbjuder hemtjänst som är uppdelad i två delar: omsorg och hemservice. Omsorg innebär bland annat hjälp vid måltider och med den personliga hygienen. Hemservice innebär hjälp med städning, tvätt och att handla olika saker.

Säkerhet i vardagen är viktigt och du kan också få hjälp med sådant som att byta gardiner och se till så att du inte halkar på mattorna.

Du kan också ansöka om ett trygghetslarm. Du bär det runt halsen eller på armen och trycker på larmknappen om du behöver hjälp fort.

I kommunen finns även flertalet äldreboende där man kan ansöka om lägenheter. Våra äldreboenden är bemannande dygnet runt och har tillgång till sjuksköterskor, arbetsterapeuter och aktiveringspedagoger.


 Lättläst:

När du är gammal får du bo kvar


i ditt eget hem så länge du vill.


Om du inte kan bo kvar hemma


kan du få flytta till ett äldreboende.

 

När du är gammal ska du få


den hjälp som du har rätt till.

Hjälpen kan till exempel vara

att du får ett larm hemma, 


eller att du får dusch istället för badkar.

Du kan också få hjälp av hemtjänsten.


Hemtjänsten hjälper till med 


till exempel mat och städning.

 

Kontakta kommunens kundcenter

Kundcenter når du på


telefonnummer 0303-23 80 00.


 

Vill du besöka oss är adressen


Stadshuset, Ytterbyvägen 2, Kungälv

 

Postadressen är:

Kungälvs kommun

442 81 Kungälv


"Vi som blir gamla nu kommer jämfört med förra generationen att se bättre, höra bättre, röra oss bättre, ha mindre ont, sova bättre, etc. Vad kommer vi då att vilja göra?"
                                                          Bodil Jönsson

Vad händer när man inser att man själv eller en anhörig behöver hjälp och stöd för att klara det dagliga livet?

Kommunen erbjuder hjälp och stöd på många olika nivåer; det kan vara allt från att få hjälp med att handla mat, till att söka om en egen lägenhet på ett särskilt boende. Gemensamt för alla insatser är att främja till ett värdigt liv och välbefinnande med mål att kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv, känna delaktighet och ha inflytande över sin vardag. Detta arbete genomsyras av självbestämmande och respekt för den personliga integriteten.


Första steget

Kontakta kommunens biståndsenhet. Här arbetar biståndshandläggare som gör en biståndsbedömning utifrån Socialtjänstlagen. Biståndshandläggarna är uppdelade efter geografiskt område (se vilka under Kontakt), dom tar emot din ansökan, utreder och fattar beslut enligt socialtjänstlagen 4 kapitlet, 1§, 5 kapitlet, 4§ om vilka insatser som passar just ditt behov.
Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.


Beslut

Efter beslut går uppdraget vidare till aktuell utförarenhet, till exempel ett hemtjänstområde eller till boendegruppen för erbjudande om en lägenhet på ett äldreboende.

Ett beslut från Biståndsenheten kan alltid överklagas, på beslutet finns information om hur en formell överklagan ska gå till.


Läs mer

Använd länkarna för att läsa mer om alternativen som erbjuds när det gäller att bo kvar hemma eller att bo på ett särskilt boende.

Eller ladda ner broschyr samt ansökningsblankett här:

Äldreomsorgsfolder (.pdf - filstorlek: 912,2 kB)

Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen (.pdf - filstorlek: 100,9 kB)


Kontakt

Kundcenter, fråga efter biståndshandläggare för ditt geografiska område 0303-23 80 00

Våra geografiska områden är:

  • Centrum 1, centrala Kungälv
  • Centrum 2, centrala Kungälv mot Tveten
  • Centrum 3, centrala Kungälv mot Fontin
  • Komarken
  • Munkegärde, Tveten, Romelanda
  • Kärna
  • Kode, Kareby
  • Marstrand
  • Ytterby, Hålta, Tega
  Sidan uppdaterades: