Hemtjänst

Är du äldre eller funktionshindrad och önskar bo kvar hemma så kan du bli beviljad insatser som underlättar vardagen i ditt hem.

 Lättläst:

Om du är gammal, har en sjukdom

eller ett funktionshinder

som gör att du har svårt att klara dig själv

kan du få hjälp av kommunen.

 

Det finns lite olika hjälp att få.

Du kan till exempel få hjälp

med städning och mat.

Du kan också få hjälp med

att hänga upp gardiner

eller klippa gräset.

 

För att ansöka om hjälp i hemmet

ring kundcenter

på telefonnummer 0303-23 80 00.


Hjälp till självhjälp

Hjälpinsatserna utförs av personal inom hemtjänsten som bedriver en god utbredd dygnet runt verksamhet. Biståndshandläggaren gör en behovsbedömning och beviljar insatser som passar individens behov.

Insatser som man kan ansöka om och som utförs eller utgår ifrån egna hemmet är:

 • Personlig omvårdnad
  Detta kan till exempel vara hjälp med på- och avklädning och personlig hygien
 • Matdistriution
  Färdiglagad mat i portioner som körs hem till dig
 • Inköp
  Hjälp med lättare inköp av exempelvis dagligvaror
 • Tvätt och klädvård
  Få hjälp med tvätt och strykning
 • Städning
  Städning utförs cirka var tredje vecka
 • Promenader
  Att röra på sig och samtala är viktigt för hälsan
 • Trygghetslarm
  Installera trygghetslarm i hemmet så kan du larma dygnet runt och få hjälp av personal
  Trygghetslarm (.pdf - filstorlek: 327,1 kB)
 • Ledsagning
  Hjälp vid bokade aktiviteter till exempel möten och läkarbesök

Mer information hittar du i vår Äldreomsorgfolder

Ansökan om biståndsinsatser

Val av hemtjänstleverantör

I Kungälvs kommun kan du välja om du vill använda kommunen som utförare av hemtjänst eller en tillgänglig privat leverantör. Alla privata aktörer måste bli godkända enligt kommunens krav. Din biståndshandläggare ger dig information om hur du väljer.

Vill du byta leverantör under pågående ärende så är det en uppsägningstid på fyra veckor. Din anmälan om byte kommer att gälla från och med den siste i den månad då anmälan inkommer. Sedan tillkommer alltså uppsägningstiden på 1 månad.
Exempel: Din uppsägning kommer in 2015-03-15 och den nya leverantören kommer starta insatser hos dig 2015-05-01. April är alltså uppsägningsmånaden.

Val av hemtjänstleverantör (.pdf - filstorlek: 49,9 kB)

 

 

Hemtjänst vid tillfällig vistelse i Kungälv

Bor du i annan kommun och har hemtjänst eller trygghetslarm så skall du kontakta din biståndshandläggare i din hemkommun. Kontakt kommer då tas med Biståndsenheten i Kungälvs kommun och du kan motta dina insatser av Kungälvs hemtjänstpersonal.

Hemtjänst vid tillfällig vistelse i Kungälvs Kommun (.pdf - filstorlek: 280,0 kB)

 

Kontakt

Kundcenter, fråga efter verksamhetschefen för hemtjänst 0303-23 80 00

Här kan du läsa mer om av kommunen godkända leverantörer av hemtjänst:

Aida Vårdservice AB

Erbjuder omsorgs- och serviceinsatser i Centrum1 (centrum och Tullen), Centrum 2 (Tveten) och Komarken, klockan 07:00 - 22:30 alla dagar.

Personalen har mångårig erfarenhet inom vård- och omsorg. De flesta är utbildade undersköterskor. Vid rekrytering ställs höga krav på utbildning, erfarenhet och personlig lämplighet. All personal talar svenska men många behärskar också andra språk.

Aida Vårdservice ABs verksamhetsidé är att bemöta brukarnas krav med respekt och förståelse, med stor hänsyn till etnisk och kulturell bakgrund. De utgår alltid från brukarens individuella behov och önskemål.

Utför tilläggstjänster såsom mattransporter och även hushållsnära tjänster, ex. storstädning, fönsterputsning, trädgårdsskötsel och snöskottning.

Kontakt

Aida Vårdservice AB
Prästgårdsängen 21
412 71 Göteborg

Verksamhetsansvarig: Aidin Alizadeh

Telefon 031-81 71 01
Mobiltelefon 0704-59 87 74
E-post info@aida.se

www.aida.se  
Aida.pdf

Advanza Vård och Omsorg AB

Erbjuder omsorgs- och serviceinsatser i hela Kungälvs kommun, klockan 07.00-22.30 alla dagar.

Vi är alla undersköterskor som utför omsorg. I den dagliga omsorgen kan det ibland kännas tryggt att kunna nå en leg sjuksköterska för råd, därför har vi även en sjuksköterska ibland personalen.

Vi utför hushållsnära tjänster, senior massage, fotvård samt lagar mat i ditt hem. Vår timkostnad följer kommunens. Vi utför även personlig assistans.

Kontakt

Advanza Vård och omsorg
Styrsåsvägen 2
437 93  LINDOME

Besöksadress: Göteborgsvägen 89
                          431 30  MÖLNDAL

Verksamhetschef: Maria Mlekov-Forai
Driftform: Aktiebolag

Telefon 0300-32 30 33
Mobiltelefon 0707-97 88 57
Fax 010-101 03 16

 www.advanza.se
Advanza.pdf

Homec AB

Erbjuder omsorgs- och serviceinsatser i Centrum 1 (Centrum, Tullen), Centrum 2 (Tveten), Komarken, Ytterby/Hålta klockan 07:00 - 22:30 alla dagar.

Vi lyssnar - Vi engagerar oss! Vi bemöter dig så som vi själva vill bli bemötta. Vår personal är undersköterskor eller vårdbiträden som talar svenska. Vi handplockar personal som ska fungera bra med just dig. Du och dina anhöriga ska vara trygga i att omvårdnadspersonalen är lyhörd, tar väl hand om dig och tar hänsyn till dina behov och önskemål.

 • Vi gör hembesök och lyssnar
 • Du får en kontaktperson hos oss
 • Vi kommer tillsammans överens om hur vi ska genomföra vår insats till dig
 • Vi kommer hem och presenterar vår personal för dig
 • Vi anpassar fortlöpande våra tjänster till dina behov genom att lyssna och samarbeta med anhöriga, hälso- och sjukvård med flera

Homec erbjuder omsorg och service antingen direkt till privatpersoner eller via biståndsbeslut från kommunen. Som litet företag kan vi vara flexibla och skapa kontinuitet för dig; du möter samma personal vid varje tillfälle och du ska ha möjlighet att veta när de kommer och vad de ska göra. Du som talar ett annat språk än svenska kan om du så önskar få hemtjänstpersonal som talar ditt eget språk och har samma etniska och kulturella bakgrund som du.

Hembesök av en frisör eller fotterapeut med medicinsk kompetens är exempel på tilläggstjänster som vi erbjuder. Behöver du hjälp av en elektriker eller sömmerska så ordnar vi det också. Vi utför också andra tilläggstjänster enligt ROT och RUT.

Kontakt

Homec AB
Akkas gata 2
422 48 Hisings Backa
(Besökstid vardagar 09.00-12.00 eller enligt ö.k.)

Verksamhetsansvarig: Haklime Hassan 0707-61 68 12
haklime.hassan@homec.se

Telefon 031-386 99 88
Fax 031-22 51 92
E-post info@homec.se

www.homec.se
Homec.pdf

Humana Omsorg

Erbjuder omsorgs- och serviceinsatser i Centrum 1 (Centrum, Tullen), Centrum 2 (Tveten), Komarken, Nord (Kareby, Kode, Romelanda, Munkegärde), Väst (Ytterby, Kärna, Instön, Harestad, Lycke), klockan 07.00-22.30 alla dagar.

Hemtjänstverksamheten leds av en verksamhetschef med adekvat utbildning och lång erfarenhet av äldreomsorg. Insatserna planeras av samordnare. Vård- och omsorgspersonal har undersköterskeutbildning eller likvärdig kompetens. För att du ska vara trygg och känna igen personalen så bär samtlig personal arbetskläder och ID-brickor. Vi försöker alltid samordna så du får personal som du trivs med.

Humana Omsorg ingår i Humana som är ett av Sveriges ledande företag inom vård och omsorg med fokus på äldreomsorg och personlig assistans. Vi drivs av visionen: alla har rätt till ett bra liv! På Humana Omsorg ser vi människan. Det finns lika många personligheter som det finns kunder. Alla har sina egna behov, önskningar, intressen och viljor. Humana Omsorg vill vara nytänkare och leda utvecklingen av dagens och framtidens äldreomsorg i Kungälv kommun. Hos oss får du stort inflytande, delaktighet och trygghet som vi tror är förutsättningar för förbättrad livskvalitet. Du är välkommen att boka tid för ett personligt informationssamtal med vår verksamhetschef.

Humana Omsorg erbjuder tilläggstjänster i form av: extra inköp, storstädning, fönsterputs, enklare trädgårdsskötsel/balkong, ledsagning, promenader, hundrastning, klädvård med mera

Kontakt

Humana Omsorg AB

Kontaktperson: Catharina Dahlin
catharina.dahlin@humanaomsorg.se

Mobiltelefon 0709-20 97 05

Driftsform: Aktiebolag

Humana.pdf

Kungälvs Kommun

Erbjuder omsorgs- och serviceinsatser i hela Kungälvs kommun, klockan 07:00 - 22:30 alla dagar.

Omsorgspersonalen har undersköterskeutbildning eller annan utbildning som bedöms lämplig. Chefer har adekvat högskoleutbildning.

Hemtjänstens mål är att du ska må bra, känna trygghet och vara delaktig. Utifrån beviljade insatser erbjuder vi omsorg, vård och service. Vi har team med spetskompetens inom demenssjukdomar, vård vid livets slut och hemrehabilitering. Vi arbetar flexibelt, individuellt och har helhetssyn. Insatserna ska vara grundade på respekt för självbestämmande och integritet. De egna resurserna ska tas tillvara och utvecklas.

Kommunen får ej erbjuda tilläggstjänster av lagliga skäl.

Kontakt

Kungälvs kommun
Stadshuset
442 81 Kungälv

Verksamhetsansvarig: Elisabeth Sjöberg
elisabeth.sjoberg@kungalv.se

Telefon 0303-23 80 00
Mobiltelefon 0702-400 965
Fax 0303-152 81

Kungälvs Kommun.pdf

Seniorbolaget Omsorg AB

Erbjuder serviceinsatser i hela Kungälvs kommun, klockan 07.00-19.00vardagar.

Företaget har cirka 10 anställda. Flertalet med tidigare yrkeserfarenhet från hemtjänsten.

Seniorbolaget Omsorg är ett bemanningsföretag. Vi erbjuder kvalificerad personal med erfarenhet och kompetens från ett långt och skiftande arbetsliv. Våra seniorer känner glädje i att fortsätta vara aktiva i yrkeslivet och att de behövs i samhället. Flertalet av våra seniorer har tidigare arbetat inom hemtjänst, vård och omsorg. Vi är lyhörda för dina önskemål och arbetar i ett lugnt tempo. Förståelsen och insikt blir bättre med åren däri ligger en stor fördel med att anlita en senior. Samma person kommer alltid hem till dig. Det skapar trygghet och förtroende. Seniorbolaget har över 1400 anställda seniorer i 65 kommuner.

Erbjuder tilläggstjänster såsom storstädning, fönsterputs, flyttstädning, ledsagning, apoteksärenden, gräsklippning, trädgårdsarbete, snickeri, matlagning och snöskottning.

Kontakt

Seniorbolaget Omsorg AB
Box 2095
471 11 Rönnäng

Driftsform: Aktiebolag
Verksamhetsansvarig: Kenth Nilde
kenth.nilde@seniorbolaget.se

Telefon 0303-103 60
Mobiltelefon 0721-51 18 14

www.seniorbolaget.se
Seniorbolaget.pdf


Kontakt

Kundcenter, fråga efter verksamhetschefen för hemtjänst 0303-23 80 00

  Sidan uppdaterades: