Hemtjänst

Är du äldre eller funktionshindrad och önskar bo kvar hemma så kan du bli beviljad insatser som underlättar vardagen i ditt hem.

 Lättläst:

Om du är gammal, har en sjukdom

eller ett funktionshinder

som gör att du har svårt att klara dig själv

kan du få hjälp av kommunen.

 

Det finns lite olika hjälp att få.

Du kan till exempel få hjälp

med städning och mat.

Du kan också få hjälp med

att hänga upp gardiner

eller klippa gräset.

 

För att ansöka om hjälp i hemmet

ring kundcenter

på telefonnummer 0303-23 80 00.


Hjälp till självhjälp

Hjälpinsatserna utförs av personal inom hemtjänsten som bedriver en god utbredd dygnet runt verksamhet. Biståndshandläggaren gör en behovsbedömning och beviljar insatser som passar individens behov.

Insatser som man kan ansöka om och som utförs eller utgår ifrån egna hemmet är:

 • Personlig omvårdnad
  Detta kan till exempel vara hjälp med på- och avklädning och personlig hygien
 • Matdistriution
  Färdiglagad mat i portioner som körs hem till dig
 • Inköp
  Hjälp med lättare inköp av exempelvis dagligvaror
 • Tvätt och klädvård
  Få hjälp med tvätt och strykning
 • Städning
  Städning utförs cirka var tredje vecka
 • Promenader
  Att röra på sig och samtala är viktigt för hälsan
 • Trygghetslarm
  Installera trygghetslarm i hemmet så kan du larma dygnet runt och få hjälp av personal
  Trygghetslarm (.pdf - filstorlek: 327,1 kB)
 • Ledsagning
  Hjälp vid bokade aktiviteter till exempel möten och läkarbesök

Mer information hittar du i vår Äldreomsorgfolder

Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen

Mat vid omsorgsinatser

Har du fått beviljad hemtjänst med omsorgsinsatser kan du ansöka om Rött kort. Detta gör att du kan äta på våra boenden till ett reducerat pris. Ansökningsblankett hittar du på vår blankettsida

 

Val av hemtjänstleverantör

I Kungälvs kommun kan du välja om du vill använda kommunen som utförare av hemtjänst eller en tillgänglig privat leverantör. Alla privata aktörer måste bli godkända enligt kommunens krav. Din biståndshandläggare ger dig information om hur du väljer.

 
Byte av uförare 

Du som har hemtjänst kan byta utförare om du så önskar. Senast fem (5) arbetsdagar efter det att du lämnat in valblanketten om byte av utförare till biståndshandläggaren ska bytet verkställas.

Val av hemtjänstleverantör

 

Hemtjänst vid tillfällig vistelse i Kungälv

Bor du i annan kommun och har hemtjänst eller trygghetslarm så ska du kontakta din biståndshandläggare i din hemkommun. Kontakt kommer då tas med Biståndsenheten i Kungälvs kommun och du kan motta dina insatser av Kungälvs hemtjänstpersonal.

Hemtjänst vid tillfällig vistelse i Kungälv (.pdf - filstorlek: 95,7kB)

 

Kontakt

Kundcenter, fråga efter verksamhetschefen för hemtjänst 0303-23 80 00

Här kan du läsa mer om av kommunen godkända leverantörer av hemtjänst:

 

Aida Vårdservice AB

Erbjuder omsorgs- och serviceinsatser i Centrum1 (centrum och Tullen), Centrum 2 (Tveten) och Komarken, klockan 07:00 - 22:30 alla dagar.

Personalen har mångårig erfarenhet inom vård- och omsorg. De flesta är utbildade undersköterskor. Vid rekrytering ställs höga krav på utbildning, erfarenhet och personlig lämplighet. All personal talar svenska men många behärskar också andra språk.

Aida Vårdservice ABs verksamhetsidé är att bemöta brukarnas krav med respekt och förståelse, med stor hänsyn till etnisk och kulturell bakgrund. De utgår alltid från brukarens individuella behov och önskemål.

Utför tilläggstjänster såsom mattransporter och även hushållsnära tjänster, exempelvis storstädning, fönsterputsning, trädgårdsskötsel och snöskottning.

Kontakt

Aida Vårdservice AB
Trädgårdsgatan 57
431 35 Mölndal 

Verksamhetsansvarig: Aidin Alizadeh

Telefon 031-81 71 01
Mobiltelefon 0704-59 87 74
E-post info@aida.se

www.aida.se

Aida.pdf

Humana Omsorg

Erbjuder omsorgs- och serviceinsatser i Centrum 1 (Centrum, Tullen), Centrum 2 (Tveten), Komarken, Nord (Kareby, Kode, Romelanda, Munkegärde), Väst (Ytterby, Kärna, Instön, Harestad, Lycke), klockan 07.00-22.30 alla dagar.

Hemtjänstverksamheten leds av en verksamhetschef med adekvat utbildning och lång erfarenhet av äldreomsorg. Insatserna planeras av samordnare. Vård- och omsorgspersonal har undersköterskeutbildning eller likvärdig kompetens. För att du ska vara trygg och känna igen personalen så bär samtlig personal arbetskläder och ID-brickor. Vi försöker alltid samordna så du får personal som du trivs med.

Humana Omsorg ingår i Humana som är ett av Sveriges ledande företag inom vård och omsorg med fokus på äldreomsorg och personlig assistans. Vi drivs av visionen: alla har rätt till ett bra liv! På Humana Omsorg ser vi människan. Det finns lika många personligheter som det finns kunder. Alla har sina egna behov, önskningar, intressen och viljor. Humana Omsorg vill vara nytänkare och leda utvecklingen av dagens och framtidens äldreomsorg i Kungälv kommun. Hos oss får du stort inflytande, delaktighet och trygghet som vi tror är förutsättningar för förbättrad livskvalitet. Du är välkommen att boka tid för ett personligt informationssamtal med vår verksamhetschef.

Humana Omsorg erbjuder tilläggstjänster i form av: extra inköp, storstädning, fönsterputs, enklare trädgårdsskötsel/balkong, ledsagning, promenader, hundrastning, klädvård med mera

Kontakt

Humana Omsorg AB

Kontaktperson: Catharina Dahlin
catharina.dahlin@humanaomsorg.se

Mobiltelefon 0709-20 97 05

Driftsform: Aktiebolag

Humana.pdf

Kungälvs Kommun

Erbjuder omsorgs- och serviceinsatser i hela Kungälvs kommun, klockan 07:00 - 22:30 alla dagar.

Omsorgspersonalen har undersköterskeutbildning eller annan utbildning som bedöms lämplig. Chefer har adekvat högskoleutbildning.

Hemtjänstens mål är att du ska må bra, känna trygghet och vara delaktig. Utifrån beviljade insatser erbjuder vi omsorg, vård och service. Vi har team med spetskompetens inom demenssjukdomar, vård vid livets slut och hemrehabilitering. Vi arbetar flexibelt, individuellt och har helhetssyn. Insatserna ska vara grundade på respekt för självbestämmande och integritet. De egna resurserna ska tas tillvara och utvecklas.

Kommunen får ej erbjuda tilläggstjänster av lagliga skäl.

Kontakt

Kungälvs kommun
Stadshuset
442 81 Kungälv

Verksamhetsansvarig: Elisabeth Sjöberg
elisabeth.sjoberg@kungalv.se

Telefon 0303-23 80 00
Mobiltelefon 0702-400 965
Fax 0303-152 81

Kungälvs Kommun.pdf

Seniorbolaget Omsorg AB

Erbjuder serviceinsatser i hela Kungälvs kommun, klockan 07.00-19.00vardagar.

Företaget har cirka 10 anställda. Flertalet med tidigare yrkeserfarenhet från hemtjänsten.

Seniorbolaget Omsorg är ett bemanningsföretag. Vi erbjuder kvalificerad personal med erfarenhet och kompetens från ett långt och skiftande arbetsliv. Våra seniorer känner glädje i att fortsätta vara aktiva i yrkeslivet och att de behövs i samhället. Flertalet av våra seniorer har tidigare arbetat inom hemtjänst, vård och omsorg. Vi är lyhörda för dina önskemål och arbetar i ett lugnt tempo. Förståelsen och insikt blir bättre med åren däri ligger en stor fördel med att anlita en senior. Samma person kommer alltid hem till dig. Det skapar trygghet och förtroende. Seniorbolaget har över 1400 anställda seniorer i 65 kommuner.

Erbjuder tilläggstjänster såsom storstädning, fönsterputs, flyttstädning, ledsagning, apoteksärenden, gräsklippning, trädgårdsarbete, snickeri, matlagning och snöskottning.

Kontakt

Seniorbolaget Omsorg AB
Box 2095
471 11 Rönnäng

Driftsform: Aktiebolag
Verksamhetsansvarig: Kenth Nilde
kenth.nilde@seniorbolaget.se

Telefon 0303-103 60
Mobiltelefon 0721-51 18 14

www.seniorbolaget.se

Seniorbolaget.pdf


Kontakt

Kundcenter, fråga efter verksamhetschefen för hemtjänst 0303-23 80 00

  Sidan uppdaterades: