Familjehem, kontaktperson, kontaktfamilj

Personer som har särskilda behov kan få stöd av privatpersoner och familjer som kommunen anlitar.

Familjehem

I ett familjehem tar en familj emot ett barn som behöver bo någon annanstans än hos sina föräldrar. Barn och unga mellan 0 och 18 år kan placeras i familjehem. Anledningen kan vara att föräldrarna har problem med missbruk, psykisk sjukdom eller annat. Placering i familjehem kan också behövas om barnet själv har problem.

Så utses familjehem

Familjerna ska ha ett stabilt och ordnat liv, både socialt och ekonomiskt. Det är viktigt att familjehemmet:

 • har engagemang, tid och utrymme för att ta emot andras barn i sitt hem
 • samarbetar med barnets biologiska föräldrar, för att barnet ska må så bra som möjligt
 • samarbetar med socialtjänsten och andra verksamheter som är viktiga för barnet.

Alla blivande familjehem utreds noga genom:

 • hembesök
 • intervjuer
 • registerutdrag (till exempel kommunens socialregister, polisens misstanke- och belastningsregister).

 

Kontaktperson och kontaktfamilj

En kontaktperson eller kontaktfamilj kan ge stöd åt en medmänniska eller familj under en tid. Stöd kan ges till:

 • förälder som behöver avlastning och/eller stöd i föräldrarollen
 • barn eller ungdom som har det svårt i hemmet, i skolan, på fritiden eller med kompisar
 • personer som har missbruksproblem
 • personer som har en funktionsnedsättning.
Så utses kontaktfamiljer

Kontaktfamiljer ska ha intresse och tid i vardagen för att ta emot ett barn i sitt hem några gånger i månaden. Alla blivande kotnaktfamiljer utreds noga genom:

 • hembesök
 • intervjuer
 • registerutdrag (till exempel kommunens socialregister, polisens misstanke- och belastningsregister).

 

Har du lite trygghet över?

Vill du vara stöd till en person eller ta emot ett barn i ditt hem? Bli familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj.

  Sidan uppdaterades: