Grupper och nätverk

Här hittar du information om grupper, nätverk och aktiviteter som du kan ha nytta av när du och din familj behöver olika former av stöd.

Föräldragrupper

Barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler erbjuder föräldragrupper för er som väntar barn eller har barn upp till 1 år.

Mer information om föräldragrupper


Kungälvs resurscentrum

Kungälvs resurscentrum arbetar med nätverksmöten kring barn och unga i åldern 0-20 år.

Mer information om Kungälvs resurscentrum


Skilda världar

Skilda världar är en gruppverksamhet för barn med skilda föräldrar.

Mer information om Skilda världar


Trappansamtal

Stöd till barn och unga som sett och upplevt våld.

Mer information om Trappansamtal


Trampolinen

Stödgrupper för barn och unga som lever i en utsatt situation.

Mer information om Trampolinen

  Sidan uppdaterades: