Kungälvs resurscentrum

Kungälvs resurscentrum arbetar med nätverksmöten kring barn och unga i åldern 0-20 år.

Om ditt barn har problem och du tycker att flera viktiga personer borde samlas och prata om situationen kan Kungälvs resurscentrum hjälpa till. Du kan också få hjälp, om du själv är barn eller tonåring och tycker det vore bra med ett nätverksmöte.

Ett nätverksmöte innebär att man samlas för att prata om hur man kan hitta olika lösningar på barnets eller tonåringens problem. 

På mötet kan till exempel familjemedlemmar, vänner och personer från skolan, och andra som träffar barnet eller tonåringen i sitt arbete vara med. 

 

Exempel på när det kan behövas ett nätverksmöte

  • När det är många inblandade i en situation som rör barnet eller tonåringen
  • När man behöver planera gemensamt vad som kan göras
  • När man behöver nya perspektiv för att kunna gå vidare
  • Vid övergångar från olika skolformer - som till exempel från förskola till grundskola, eller från grundskola till gymnasium

 

Kontakta Kungälvs Resurscentrum

Om du är förälder, eller själv är ung och har frågor eller tankar om nätverksmöte kan du ringa oss på telefon 0303 - 23 85 01.

Vi finns på Västra Gatan 60 i Kungälv.

  Sidan uppdaterades: