Bli kontaktperson eller stödfamilj

Vill du vara ett stöd till en person eller ta emot ett barn med funktionsnedsättning i ditt hem?

Så blir du kontaktperson

Som kontaktperson enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är du framför allt ett socialt stöd till en person med funktionsnedsättning; antingen fysiks eller psykiskt. Eftersom det är personens behov som styr insatsen kan uppdragen se olika ut. Vanligtvis träffas ni varannan vecka, och gör olika aktiviteter. Varannan vecka har ni i stället telefonkontakt.

En kontaktperson bör:

  • ha intresse och tid för andra människor
  • ha en trygg och stabil tillvaro
  • vara lyhörd för vad den man stödjer vill
  • kunna vara en drivande kraft som kan föreslå aktiviteter

Alla blivande kontaktpersoner utreds nog genom intervjuer och registerutdrag, till exempel kommunens socialregister, polisens misstanke- och belastningsregister.


Så blir ditt hem en stödfamilj

Att vara stödfamilj enligt LSS innebär att du och din familj - någon eller några gånger i månaden - öppnar ert hem för ett barn med funktionsnedsättning och erbjuder delaktighet i familjens vardag. Barnet får genom dig och din familj miljöombyte, och barnets anhöriga får avlastning. 

En stödfamilj bör:

  • ha en trygg och stabil livssituation
  • ha intresse och tid för andra människor
  • ha fysiskt och känslomässigt utrymme för att ta emot en annan människa i sin vardag

Både familjer och ensamstående kan få uppdrag som stödfamilj.

Alla blivande stödfamiljer utreds nog genom intervjuer, hembesök och registerutdrag, till exempel kommunens socialregister, polisens misstanke- och belastningsregister.


Ersättning

Kungälvs kommun följer Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommendationer om ersättning till kontaktpersoner och stödfamiljer. Mer information på SKL:s webbplats


Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta Rebecka Lind via mail: rebecka.lind@kungalv.se Skriv gärna några ord om varför du är intresserad av att hjälpa till.

  Sidan uppdaterades: